Dramatisk skärpning måste till

Det känns oväntat att Sparbanken 1826 och dess stiftelse går in och räddar ännu ett havererat och vanskött kommunalt projekt. Det kan väl knappast stå på Sparbankens agenda att syssla med sponsring av obemedlade kommuner.
Eller man bara försöker putsa upp sitt rykte?
De inblandade inom kommunen har redan bevisat sin brist på omdöme och kompetens, om man betänker vad som fås för pengarna så vill jag som föreningsmänniska påstå att om dessa pengar hade kommit ideella föreningar och organisationer till del så hade utfallet av bidraget varit avsevärt bättre.

Eftersom normalt lyfter man varken lön eller arvode i en ideell förening.
Man tillsätter ej heller arkitekter eller andra diffusa konsulter som rekommenderar att man skall använda björk som fasadbeklädnad, vilket allmänt anses som ett mycket dåligt val i sammanhanget.
Dessutom visas ingen ånger av de inblandade. Utan det framstår mest som bara otur att någon kom på dom när de hade fingrarna i syltburken, nästa gång passar de sig så att ingen ser det.

Det kan väl knappast kännas så bra för anställda inom kommunen att det som Hässleholms Kommun är mest känd för utåt, det är alla stolleprov som genomförs med skattemedel.
Denna typ av grov oaktsamhet hade troligtvis renderat i omplacering/uppsägning som följd på den privata marknaden.
På den kommunala marknaden så innehar tjänstemän mig veterligt inget som helst personligt juridisk ansvar för vad dom ställer till med utan kan antingen fortsätta sin tjänst eller ta sin mats ur skolan med sedvanligt avgångsvederlag som följd.
Sen kan de trots det inträffade söka nya kommunala tjänster med goda vitsord i andra kommuner, att man söker privata tjänster verkar dock mycket ovanligt eftersom det är helt skilda världar. Den ena sektorn levererar skatteintäkter den andra förbrukar det som kommer in.

Och det som ter sig som mest underligt för många är att det har ingen som helst betydelse om skatteintäkterna uppgår till 100 miljoner eller 10 miljarder, om inte annat behov finns så höjer man sina egna löner/avgångsvederlag, eller satsar man pengarna på nya stolleprov, där personalen får ägna sig åt att fördjupa sina kunskaper i något som man definitivt inte förstår sig på.
Medlen tar alltid slut oavsett storlek.
Det krävs en dramatisk skärpning från politiker oavsett politisk färg och dess tjänstemän i ledarskap och ansvarstagande om de skall återfå förtroendet från de händer som föder dem.
I vilken ledning som helst krävs folk som kan och vill ta beslut och samtidigt ta ansvar för tagna beslut utan att gömma sig bakom andras tidigare beslut.
Men märk väl beslut för samhällets bästa, av detta syns väldigt lite.

Vi är på väg mot en styrelseskick där de minst lämpade blir valda därför att de mest lämpade ej finns tillgängliga eller på valbar plats, har vi råd att ha det så?

Bjärnumsbo

Dagens fråga

Har du varit på auktion?

Loading ... Loading ...