Nytt krav på dubbelspår

HÄSSLEHOLM
Dubbelspår måste byggas på sträckan Hässleholm-Kristianstad, skriver styrelsen för Pågatåg nordost till Trafikverket.
– Det finns inga andra alternativ för att klara trafikökningen, påpekar ordföranden Lena Wallentheim (S).

Den enligt många helt nödvändiga utbyggnaden av järnvägen mellan Hässleholm och Kristianstad har gång på gång satts på vänt.
Även om Trafikverket i åratal haft dubbelspår som förslag, fanns något sådant inte med i regeringens nationella plan för infrastruktur fram till 2029, när den presenterades ifjol.
Nu skriver sammanslutningen Pågatåg nordost, där Lena Wallentheim (S) är ordförande, till bland andra Trafikverket, Region Skåne och Regionsamverkan Sydsverige.
Innebörden är att man på uppdrag från Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad låtit göra en rapport som visar hur viktigt det är att förstärkningar görs av Skånebanan, inte minst för att kunna hantera den förväntade trafikökningen när sträckan Hässleholm-Lund fått fyra spår.

Utöver dubbelspår till Kristianstad uppmanas ansvariga att snabba på utbyggnaden av Tågaborgstunneln i Helsingborg samt bygga ut sträckan Hässleholm–Åstorp med tre dubbelspår för att möjliggöra direkttåg Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad och förkorta restiden till 45 minuter mellan Hässleholm och helsingborg.
På kort sikt bör även hastigheten höjas mellan Hässleholm och Åstorp, menar Pågatåg nordost.
Och om mötesspåren mellan Önnestad och Önnestad station dessutom binds samman på en sträcka av 400 meter ger detta ett dubbelspår på totalt 1,8 kilometer.

Dagens fråga

Har du tänkt köpa biljett till Helgeåfestivalen?

Loading ... Loading ...