Mätta Ivarsson. Foto: Jennie Larsson

Replik på debattext 29/7

Barn som får vänta i mer än ett och ett halvt år på hjälp vid depressioner och ångest. Allt yngre barn som får antidepressiva mediciner. Sömnmedel istället för samtalshjälp.

ser verkligheten ut på barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne. Läget är så allvarligt att anställda på BUP i Trelleborg innan sommaren slog larm om att de inte längre kan tillgodose patienternas behov av rätt vård.
Det här borde få alla politiker i Region Skåne att både reagera och agera.

Men när fyra företrädare för Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna svarar på den debattartikel som Miljöpartiet skrev i Skånska Dagbladet om Alliansens besparingar på psykiatrin är det som att de inte har hört de ständiga larmen.

Inte ett ord om hur Alliansen ser på personalens oro.
Inte ett ord om vad som ska göras för att barn och unga ska kunna få den vård de behöver och personalen inte ska tvingas skriva ut antidepressiva mediciner istället för att erbjuda terapi.
Inte ett ord om hur Alliansen tänker sig att en psykiatri som redan går på knäna ska lyckas spara 100 miljoner kronor nästa år, vilket är konsekvensen av den budget Alliansen klubbade innan sommaren.

Istället anklagar alliansföreträdarna oss i Miljöpartiet för att sakna goda idéer och konkreta lösningar. Men det är inte MP som styr Region Skåne – det gör Alliansen.

Dessutom är påhoppet på oss helt ogrundat – och det vet alliansföreträdarna om. Så sent som i början av sommaren stod Per Einarsson, kristdemokratisk ordförande för psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, i talarstolen i regionfullmäktige och sa att MP i sitt budgetförslag har ”många bra skrivningar och nämner den psykiska ohälsan gång på gång”.

När Alliansen i nästa års budget genomför ytterligare besparingar vill Miljöpartiet istället satsa 32 miljoner kronor extra på BUP, etablera fler unga vuxna-mottagningar, utöka öppettiderna på ungdomsmottagningarna, förbättra samverkan mellan Region Skåne och kommunerna kring elevhälsan och se fler psykologer på Skånes vårdcentraler. Bland annat.

Det är bra att Alliansen nu säger sig vilja sätta sig ner och hitta gemensamma lösningar. Det gör vi gärna. Men en bra början är att berätta hur Alliansen tänker sig att psykiatrin ska klara av en fördubbling av effektiviseringarna för andra året i rad. På vilket sätt kommer ytterligare besparingar förbättra psykiatrin i Skåne?

Dagens fråga

Brukar du besöka badplatserna i Hässleholm?

Loading ... Loading ...