Mångkultur, väg mot inbördeskrig

Inget mångkulturellt samhälle på jorden har överlevt utan att makthavarna har tvingats till att införa undantagslagar eller diktatur. En del mångkulturella samhällen har hamnat i inbördeskrig.
Vad många har gjort är att blanda ihop mångkultur med mångetnicitet.
Ett internationellt fotbollslag med sydamerikaner, afrikaner, och en och annan nordbo är inte mångkulturellt, det är mångetniskt.

På fotbollsplan, i omklädningsrummet och på träningen råder bara en kultur. Den som avviker utesluts.
Likaså de som ingår i ett forskarlag med japaner, amerikaner, judar och en och annan nordbo.
De lever inte i en mångkultur. Den vetenskapliga metoden och kulturen gäller lika för alla.
Mångkultur innebär att i en nation finns flera normsystem (sedvänjor och umgängessystem) och flera kodifierade regelverk (nedskrivna regler) för samvaron mellan samhällsmedborgarna.
Det handlar inte om etnicitet.
Mångkultur handlar om olika högtidsdagar, olika normer för giftermål och relationer, olika syn på artighet och uppförande, olika syn på rättvisa, etik, upprättelse och straff, samt olika syn på individens, gruppens och det offentligas roll och funktion och rättigheter i samhället.

På en fotbollsplan kan inte två olika regelböcker gälla. En församling kan inte ha två olika läror.
Våra politiker och journalister blandade ihop mångetnicitet och mångkultur när de försökte införa mångkultur i Sverige. Vi kan alla se det misslyckade resultatet.
Här är elvastegstrappan hur ett land fördärvas som tillåter mångkultur:
1. Yttrandefriheten begränsas
2. Allmän känsla av oro ökar
3. Samhället blir mer segregerat
4. Ökad kriminalitet och ökat våld
5. Skilda språkliga koder
6. Institutionerna försvagas
7. Korruption tilltar
8. Ekonomin planar ut
9. Undantagslagar
10. Diktatur
11. Inbördeskrig
1, 2, 3 började märkas runt 2005–2010.
Därefter hamnade vi på nedåtgående trappsteg 4, 5. Vissa ord blev inte längre tillåtna.
Omkring 2012- 2014 hamnade vi på 6 och 7. Domstolsväsendet, polisen, brandväsendet, sjukvården, skolan och journalistiken fungerar inte längre.
År 2018 nådde vi steg 8. Många kommuner meddelade att de inte klarar sin ekonomi. Några är på väg mot konkurs.
Vi har redan satt en första försiktig fot på steg 9. Decemberöverenskommelsen där sex riksdagspartier beslutade att inte ta hänsyn till valresultatet och därmed inte tillämpa parlamentarismens princip var ett första tecken.
Snart kommer undantagslagar med inskränkningar i yttrandefriheten, mötesfriheten, organisationsfriheten, tryckfriheten och åsiktsfriheten.

Vi går därefter oundvikligen mot steg 10 och 11.
År 2016 upphörde etablissemanget att tala om mångkultur. De förstod att det var fel väg.
Då började de tala om svensk kultur och svenska värden, men de har tappat greppet och är handlingsförlamade.
Grunden till mycket ont i Sverige är mångkulturen.

Lennart Johansson

Dagens fråga

Har du varit på auktion?

Loading ... Loading ...