Foto: Privat

Såg hopp i svåra situationer

Berit Stenlund i Hjärup, har avlidit i en ålder av 64 år gammal.

Berit Stenlund växte upp i Sebbarp utanför Hörby, men sökte tidigt svar på vad livet erbjöd långt bortanför familjens gård. Att resa och att som hon uttryckte det ”säga ja” till frågor tog henne över hela världen. Hon bodde bland annat i Genève, London och Toronto.
Civilekonomen Berit var, utöver arbetet som ekonomichef vid flera stora företag, en serieentreprenör med stort hjärta för behovet av det lokala föreningslivet och byns sammanhållning.

Engagemanget för barns rörelse ledde till 1993 starten av Svenska hoppolek AB, som fram till hennes bortgång möjliggjort för 50 000 barn att röra på sig i hoppborgar.
Berit var på flera olika sätt en inkluderande person. Som nyinflyttad i byn Hjärup, där hon bodde resten av livet, bjöd hon in hela gatan till rulltårtskalas. De siktade på ett nytt tårtlängdrekord.
Hon startade och deltog i flera nätverk, som till exempel kvinnligt entreprenörskap i syfte att stödja och hjälpa varandra professionellt och privat.

Hennes engagemang för den nära omgivningen beskrivs bäst av att hon – samtidigt som hon i vetskap om att hennes sista tid var kommen – ändå fick nyanlända i de omskrivna husvagnarna i Staffanstorp att hjälpa till och plocka skräp, samtidigt som de fick möjlighet till språkundervisning.
Hon var fast förvissad om att alla människor ibland behöver stöd, men också att alla kunde hjälpa till för samhället, på sitt eget sätt. Detta var en gärning som vi vet påverkade många människor.

För alla oss som fick möjligheten att bli berörda av Berit vet vi att hennes hjärta och vilja var starka.
Att hon vid 50 års ålder och utan nämnvärd träning klarade en svensk klassiker efter att ha varit sjuk i över ett år var en återhämtning som imponerade. Vid slutet av sitt liv hade hon gjort tre klassiker. Sådan var Berit, hon gav sig inte.
Vi är många som minns Berit med tacksamhet och glädje. För hennes professionella gärning genom åren, för hennes trofasta vänskap och hennes förmåga att se ljus och hopp även i svåra situationer.
Berit är en förebild för oss alla.