Varför en budget i obalans!

Med anledning av Norra Skånes intervju med Jimmy Ekborg lördagen 24 augusti vill vi Sverigedemokrater kommentera varför det är en obalans i budgeten i Hälsa- och välfärdsnämnden i Osby Kommun.
Under förra mandatperioden var namnet på ovanstående nämnd Vård – och omsorgsnämnden och leddes då av Johnny Kvarnhammar (S) som ordförande samt Helena Ståhl som förvaltningschef.
De tillsammans med sina medarbetare gjorde ett föredömligt arbete och var exemplariska med en budget i balans.
Med ny mandatperiod och en ekonomi i Osby kommun som på grund av lång tid av ansvarslöst styre avsevärt försämrats blev situationen till sist ohållbar och man blev tvungen att inleda ett större sparprogram. Nämnder förändrades, ansvarsområden flyttades och politikerna blev något färre, med all rätt!
Vård- och omsorgsnämnden fick på sin lott försörjningsstödet och blev Hälsa- och välfärdsnämnden och vips så hade nämnden ett underskott på åtta (8) miljoner. Nu tvingas man att spara genom att skala av för våra gamla, svaga och så vidare genom bland annat att tjänster minskas. Försörjningsstödet kan/får inte sparas på, det är tabu (lagstadgat) och i Osby Kommun har stödet nästan dubblats på de sista fem åren och fortsätter att öka hela tiden.

Det är ingen hemlighet att en stor del av försörjningsstödet numera går till våra ”nysvenskar” som lämnat det statliga etableringsstödet.
Det statliga etableringsstödet som varje kommun fick under två år för varje migrant och sågs som goda intäkter har nu vänts till stora kostnader under lång och oöverskådlig tid. Nu ska kommunerna ta fullt ansvar för regeringens ansvarslösa invandringspolitik som slutligen drabbar våra medborgare med sämre välfärdstjänster och/eller ökade skatter.
För att lösa detta i Osby kommun så har Socialdemokraterna sin vanliga lätta lösning – att höja kommunalskatten.
Vi har redan den högsta kommunalskatten i Skåne och en höjning kommer bara slå mot dem som redan har det knapert idag, pensionärer, lågavlönade, ensamstående med barn med flera.

Kraven på dem som söker försörjningsstöd måste öka väsentligt! Vår erfarenhet från nämnden säger annat.
Det kan inte vara rätt att somliga som går på försörjningsstöd inte nöjer sig med det utan kräver mer av det skattefinansierade stöd som man får. Får man inte vad man vill så överklagar man gärna gång på gång.
Vi anser heller inte att de som inte vill (jo så är det) lära sig svenska och som inte vill arbeta (så är det också) och/eller ta en erbjuden praktikplats inte skall erhålla försörjningsstöd.
Ett aktuellt fall just nu handlar om en person som på ett respektlöst och nonchalant sätt totalt förbrukat det skattefinansierade etableringsstöd man erhåller som en engångshjälp.
För att i nästa sekund kräva ytterligare utökat stöd.

Vi accepterar helt enkelt inte sådana fasoner!
Om du som pensionär inte har råd att gå till tandläkaren eller lösa ut dina läkemedel men äger exempelvis ett fordon så måste du sälja ditt fordon eller spara av din pension. För någon ekonomisk hjälp får du inte.
Det är väl detta som kallas ”allas lika värde”.
Vi är på riktigt bekymrade om framtiden om det fortsätter så här.
”Problemet med socialism är att till slut tar andras pengar slut”, citat Margaret Thatcher.
Carolyn Thinnberger (SD)

Dagens fråga

Har du varit på auktion?

Loading ... Loading ...