Ny våg av barkborreangrepp

På landet En andra våg av granbarkborreangrepp sveper över södra och mellersta Sverige just nu och förvärrar årets bekymmersamma situation.

Det är en ny generation granbarkborrar som börjat svärma men istället för att övervintra angriper den träd, visar Skogsstyrelsens kontroller.
– Vi hade hoppats att den nya generationen granbarkborrar som kläckts i år skulle gå ned i marken och övervintra vilket är det normala, men vi ser tyvärr på flera platser runt om i södra Sverige att de istället börjat angripa träd. Därmed inträffar det vi hoppats slippa: en andra våg av angrepp, säger Gunnar Isacsson, ekolog och Skogsstyrelsens expert på insekter.
Årets huvudsvärmning kulminerade i juni men de senaste veckorna har antalet baggar stigit igen, främst i södra Sverige. I Skåne har nya angrepp noterats främst i nordost.
– Det är väldigt viktigt att skogsägaren regelbundet tittar över sin skog. De färska angreppen finns i de flesta fall nära de träd som angreps i maj och juni. Hittar man rödbrunt gnagmjöl under granar med grön krona, då gäller det att avverka och få ut träden så fort som möjligt, säger Gunnar Isacsson.
Granbarkborren uppskattas i fjor ha förstört totalt 3-4 miljoner kubikmeter skog värt miljardbelopp. Skadorna beräknas bli minst lika stora eller större i år.

Läs På Landet