Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT

Spelar ditt barn för mycket datorspel?

Datorspel Så vet du om ditt barn är en problemspelare.

I timme efter timma sitter hen framför tv- eller datorskärmen med spelkontrollen i handen och lurarna på.
Men är det någon fara? Måste du som förälder agera?

I juni förra året klassificerade Världshälsoorganisationen, WHO, gaming disorder som en sjukdom och därmed blev det också en diagnos. Någon svenskspråkig benämning på gaming disorder finns ännu inte.

– De allra flesta kan spela datorspel utan att det innebär några problem och upplever spelandet som bara roligt. Det man som vuxen kan vara uppmärksam på är om spelandet påverkar barnets fysiska eller psykiska hälsa, om spelandet tar över alla andra intressen och kanske till och med går ut över grundläggande behov, säger Jenny Rangmar som är forskare vid Göteborgs Universitet i ett pressmeddelande.

Tillsammans med en annan forskare på Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet har hon på Länsstyrelsen Västra Götalands uppdrag gjort en kunskapsöversikt på området.

I översikten identifieras vissa egenskaper som vanligt förekommande hos spelare som utvecklar gaming disorder. Manligt kön är en av dem, att spelaren är ung, har fysiska problem och lider av depression och ångest.
– De här egenskaperna i kombination med vilken typ av spel som personen spelar och vad som motiverar personen att spela är nyckelfaktorer som kan bidra till att personer utvecklar gaming disorder, säger Jenny Rangmar.

När allt annat än spelandet blir oviktigt kan spelaren behöva hjälp att bryta sitt beteende. Då är det viktigt att föräldrarna såväl pratar med som lyssnar på sitt barn.
– I en sådan relation finns det utrymme för barn och förälder att tillsammans bestämma hur mycket och till vad, de interaktiva medierna kan användas i förhållande till andra aktiviteter.

En av slutsatserna i sammanställningen är att det behövs fler långtidsstudier för att bättre förstår orsakerna som leder fram till gaming disorder. Det behövs också mer kunskap om effektiva behandlingsmetoder och förebyggande insatser.