Per Einarsson (KD) Carl-Johan Sonesson (M) Gilbert Tribo (L) och Annette Linander (C) är kritiska till regeringens nya skatteutjämning. Foto: Stefan Olofson
- Alliansens budget ger längre vårdköer, säger henrik Fritzon. Stefan Olofson/Arkivbild

Alla eniga: En mycket dålig affär för Skåne

Skåne Regeringens nya skatteutjämning kostar Region Skåne 290 miljoner kronor.
Nyligen gick regionstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson (M) och oppositionsrådet Henrik Fritzon (S) ut gemensamt och protesterade mot att det dränerar en redan hårt ansträngd ekonomi i regionen.

– Om staten vill öka stödet till glesbygden är det helt ok, men det ska inte finansieras av andra regioner, utan av staten, säger Henrik Fritzon.
Hela Alliansen i Region Skåne är enig om att förslaget är mycket negativt för Region Skåne. Det nya systemet ska införas redan från årsskiftet.
– 290 miljoner motsvarar kostnaden för Landskrona sjukhus. Region Skånes budget för 2020 är redan antagen. Att då få besked om att vi ska skicka 290 miljoner kronor till statskassan för omfördelning till andra delar av landet, samtidigt som konjunkturen viker, är inte rimligt, säger regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M).

– Hur vi utjämnar regionala skillnader bör bli föremål för en mer genomgripande diskussion mellan regeringen och regionerna. Vår grundsyn är att det är staten som bör finansiera kostnadsutjämningen, inte andra regioner, säger Henrik Fritzon.

Förslaget, som i stora drag bygger på en utredning som kom i oktober förra året, innebär att omfördelningen inom systemet ökar för både kommuner och landsting, från 9,7 miljarder till 11,5 miljarder kronor.
Utredningen konstaterade att mer fokus behöver ges åt socioekonomi och glesbygdens villkor, och att det finns ett behov av uppdatering av systemet så att utjämningen mellan olika delar av landet förstärks.
Det innebär bland annat att större hänsyn ska tas till socioekonomiska förutsättningar som kortare utbildning, låg inkomst och hälsoläget.

När det gäller omfördelningen mellan landstingen ändrar socialdemokraterna ingenting i förhållande till utredningen.
Däremot görs vissa justeringar mellan kommunerna. Bland annat vill S att påverkbara faktorer, såsom försörjningsstöd och läkarlöner, inte ska avgöra omfördelningen.
Det innebär att kommuner som inte klarar av att påverka dessa faktorer, riskerar att få mindre pengar från systemet.
De tre storstadsregionerna blir de stora förlorarna på den nya utjämningen, vilket de har påpekat i sina remissyttranden över förslaget tidigare.

Med utredningens förslag förlorar Region Skåne 290 miljoner och Stockholms läns landsting 1,6 miljarder.
Förslaget har stöd av Liberalerna och Centern.
Regionrådet Annette Linander (C) har inga problem att glesbygden gynnas i en ny skatteutjämning.
– Jag hade föredragit att utjämningen hade finansierats av staten. Vi vet ännu inte om regeringen har andra statsbidrag, som kan balansera de nästan 300 miljoner som vi måste hosta upp. Det är inte lätt att kompensera det.

Dagens fråga

Tycker du att Jenny Wegner och Vittsjö GIK var rätt vinnare av Norra Skåne-pokalerna?

Loading ... Loading ...