Teckning: Iris Forsman, 3 år

Min teckning

Här kommer en teckning från Iris Forsman, 3 år, på Bäckstigen i Hässleholm.
På baksidan står det: ”Här är en gubbe i trädgården med några blommor”. Och längst ner till höger har Iris signerat med sitt namn.
Vi tackar med att skickat boken Just nu, av Lotta Olsson och Olof Landström.