Gilbert Tribo välkomnar beskedet om kompensation för vårdmoms. Stefan Olofson/Arkiv

Regeringen viker från kritiserad vårdmoms

Skåne Den privata vårdsektorn rasar mot att de ska betala moms för hyrpersonal från den 1 juli. Nu viker regeringen sig för protesterna och föreslår ett tillfälligt statsbidrag som kompensation för momsen.

Vårdjättarna Praktikertjänst, Aleris och Capio beskriver momsen som en hämsko för deras vårdföretag, deras tjänster blev i ett slag 25 procent dyrare, eftersom privata vårdgivare till skillnad mot offentliga inte tillåts dra av momsen.
Ytterst drabbar det vårdtagarna, hävdar vårdföretagen, när momsen snabbare slår undan benen för mindre vårdföretagare.
Enligt Vårdföretagarna sker 36 procent av alla patientbesök i hälso- och sjukvården hos en privat vårdgivare och inom primärvården är det hela 45 procent. Enligt Privattandläkarna står privata aktörer för omkring 60 procent av vuxentandvården.
Så ser det ut även i Region Skåne.

Det finns ingen politisk vilja bakom vårdmomsen. Det handlar om en ny juridisk tolkning av befintlig lagstiftning.
M, C och KD deklarerade tydligt i våras att de ville stoppa vårdmomsen.
Regionrådet och ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, Gilbert Tribo (L) är nöjd.
– Det är bra att regeringen förstår konsekvenserna av denna skadliga vårdmoms och att de är villiga att kompensera oss i regionerna. Det är ett mycket välkommet besked.

Det var efter ett beslut i Skatteverket, som momsen infördes, efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen.
Regioner och kommuner har särskild rätt till ersättning för moms, vilket de privata vårdföretagen saknar.
– Det innebär att det kan uppstå nya kostnader för mervärdesskatt som de inte kan dra av. Nu kan privata vårdgivare få bättre konkurrensvillkor och förhoppningsvis behöver ingen lägga ner sin verksamhet. Däremot bör regeringen på längre sikt avskaffa vårdmomsen. Det funkar inte att å ena sidan beskatta de privata verksamheterna och att å andra sidan kompensera de offentliga med statsbidrag. det är inte hållbart, säger Gilbert Tribo.
Statens kompensation omfattar 210 miljoner kronor årligen under tre år.

 

Dagens fråga

Brukar du besöka badplatserna i Hässleholm?

Loading ... Loading ...