SD:s eloro delas inte av övriga

Skåne Regionstyrelsen tänker inte uppmana regeringen att stoppa höjningen av koldioxidskatten och energiskatten för kraftvärmeanläggningar.

Sverigedemokraternas initiativ om att skriva till regeringen bottnar i en oro för Skånes energiförsörjning, som gör elproduktionen i Heleneholmsverket i Malmö kraftigt olönsam.
Koldioxidskatten har åttadubblats och energiskatten tredubblats för kraftvärmeanläggningar.
– Heleneholmsverket levererar 130 megawatt el, vilket motsvarar cirka 15 procent av södra Skånes effektbehov. Enligt Eon innebär stängningen av Heleneholmsverket minskad tillgång på el i bland annat Malmö, Ystad, Trelleborg och Simrishamn. Den rödgröna regeringens klimatpolitik hotar nu på allvar energiförsörjningen i Skåne, säger regionrådet Niclas Nilsson (SD).

Alliansen och den rödgröna oppositionen anser att SD:s initiativ är besvarat med att regionstyrelsen redan har beslutat att skriva till regeringen om en översyn av elområdesindelningen av att de förväntade effekterna av indelningen vad gäller produktion av el till Svenska Kraftnät inte har uppnåtts.
– Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden arbetar på bred front med frågorna, kommenterar regionstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson (M).

Niclas Nilsson och SD står fast vid sitt yrkande och menar att Alliansen i Region Skåne är splittrad.
– Med Centern och Liberalerna som regeringens stödpartier vill Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Skåne inte visa sprickor i fasaden. Faktum är att Skåne står inför energibrist om inget görs åt saken.

Dagens fråga

Har du varit på auktion?

Loading ... Loading ...