Vetenskap och naturterapi på recept

I senaste avsnittet av Vetenskapens värd ställdes frågan om hur vi mår i statsmiljö jämfört med natur. Det visar sig föga förvånande att vi är mindre stressade i skogen. Det finns anledningar till att folk skaffar sommarstugor och kolonilotter eller ger sig ut och campar.
Nyheten är att det nu finns vetenskapliga bevis på skillnaden från forskare i flera länder. Det psykiska välmåendet i grönområden är så pass stort att det bör vara något av det första man tänker på i stadsplaneringen. Det är ett argument för att bygga på höjden, så vi får plats med grönytor mellan, eller varför inte på, byggnaderna.
Lite mer överraskande har det också fysiska effekter, i form i av stärkt immunförsvar. Om denna kunskap tillämpas bör vi kunna förbättra folkhälsan och spara pengar och lidande. I japan skrivs skogsbad ut på recept och en av forskarna tror att man i framtiden kan komma att slopa psykofarmaka för depression och istället rekommendera skogsterapi. Kanske är det väl hoppfullt, med tanke på att inte alla har möjlighet att lämna staden för tre dagar i skogen, som han rekommenderar – såvida vi inte byter inställning och ser det som ett rimligt alternativ till sjukskrivning och tabletter.
Att man tillfrisknar snabbare av att ha utsikt mot en park istället för mot en tegelvägg kommer inte som någon överraskning: att miljön är viktig för återhämtningen är välkänt, även om det är bra att det bekräftas. Omgivning borde ingå som en faktor i all vårdplanering.
Martina Jarminder

Dagens fråga

Har du börjat planera för sommarsemestern?

Loading ... Loading ...