Deltagarna i projektet ”Stronger together” arbetar med att ta fram en läroplan som ska visualiseras i form av ett spel och meningen är att tankar ska väckas hos barnen. I förgrunden Sofi Nordlund, skolsköterska i Östra Göinge kommun. FOTO: SUSANNE GÄRE
Lena Månsson och Sarah-Louise Mårtensson diskuterar läroplanen. FOTO: SUSANNE GÄRE
Stefan Lundin och René Bigum kollar på hur det digitala spelet ser ut i nuvarande version. FOTO: SUSANNE GÄRE

De vill motverka att unga radikaliseras

broby I två dagar samlas deltagare från sex EU-länder i Broby. De deltar i ett projekt för att förebygga radikalisering bland unga och riktar in sig på åldern 10-12 år. Meningen är att arbeta fram ett pedagogiskt hjälpmedel till lärare.

Utbildningspaketet kombinerar aktiviteter i klassrummet och under projekttiden ska ett digitalt spel utvecklas för eleverna.
Paketet är uppdelat i fem moduler som bidrar till att underlätta en dialog om social integration: självkontroll, moral, inkludering och mångfald, kritiskt tänkande och förebyggande radikalisering. Det vänder sig både till lärare och föräldrar.

Mötet i Broby är det tredje inom ramen för projektet som heter Stronger together (starkare tillsammans) och drivs som ett Erasmus-projekt. Kickoffen var i Vejle i november 2018 och däremellan har de hunnit träffas i Italien. Belgien, Tyskland och Makedonien är de andra länderna som deltar och dit alla deltagare ska åka. Slutkonferensen är i Belgien i september 2020.

Från Östra Göinge kommun deltar tre lärare, skolsköterskan Sofi Nordlund, Lena Månsson som är samordnare i nyanländas lärande och Stefan Lundin, IKT-pedagog i Östra Göinge kommun.
Grunden för arbetet är hämtat från professor P O Wikström, som numera arbetar i Cambridge och som forskar på att motverka radikalisering. Så här sa han till SVT i september 2017:
”Det är inte frånvarande pappor och brist på fritidsgårdar som avgör om någon blir kriminell. Det är värderingarna och moralen i omgivningen. Nu varnar han för vad som kan hända när skolorna inte fungerar.
– Skolan är kanske samhällets bästa chans att göra någonting.”

Men radikalisering kan se olika ut i olika länder, säger Lena Månsson och Sarah-Louise Mårtensson.
– Varje land har olika förutsättningar, säger Sarah-Louise Mårtensson, som i grunden är antropolog. Men vi vill stärka unga och motverka utanförskap, det är universellt.
De säger att radikalisering kan se annorlunda ut, i Tyskland har de till exempel problem med högerradikalisering.
– Vi följer SÄPO:s definition av våldsbejakande extremism, säger Lena Månsson, det kan handla om höger- eller vänstergrupper eller islamistisk radikalisering.

De säger också att det viktiga är att förebygga radikalisering och rikta sig till barnen innan något har hunnit hända.
– Vi ser ju inga tendenser i Östra Göinge kommun här och nu, säger Lena Månsson, det är därför vi ska jobba förebyggande och rikta in oss på årskurs 4-6. Men lärarna saknar konkret undervisningsmaterial men nu ska de med vårt arbete få hjälp med det och det ser vi som positivt.
Projektet går hand i hand med det värdegrundsarbete som skolorna redan arbetar med utifrån Läroplanen (Lgr 11).

Dagens fråga

Tror du att Malmö FF går vidare i Europa League?

Loading ... Loading ...