Allt för många unga väljer att ta sitt liv.

En hel dag för att välja livet

Hässleholm Under de senaste tio åren har inte mindre än 464 unga under 19 år valt att ta sin liv.
Idag är det suicidpreventiva dagen som uppmärksammas bland annat i Hässelholms kyrka.

Hit kan du vända dig om du mår dåligt.

Vårdcentral och barnavårdscentral
Barn- och ungdomspsykiatrins telefonrådgivning:
tel: 020-51 20 20
Skolpsykolog
Självmordslinjen:
tel: 90101 öppen dygnet runt eller mejlsvar@mind.se
Föräldralinjen: för dem som är oroliga för ett barn
tel: 020-85 20 00
Jourhavande medmänniska: tel 08–702 16 80 alla dagar 21-06
Hjälplinjen: 1177
tel: 0771-22 00 60 alla dagar klockan 13-22
Bris: Barnens hjälptelefon, tel: 116 111 alla dagar klockan 14-21
Jourhavande präster:
tel 112 alla dagar mellan kl 21-06.
SPES telefonjour: för närstående till någon som tagit sitt liv, tel: 08-34 58 73 alla dagar klockan 19-22.

Bara under 2018 begick 52 tonåringar självmord. Under de senast tio åren landar siffran på 464 unga människor visar siffror från Socialstyrelsen.
I Skåne handlar det om 55 ungdomar under de tio gångna åren. Flest självmord bland unga finns inte oväntat i Stockholm med 84 stycken och Västra Götaland med 76.

– Det är lite dystert att siffrorna för unga har legat stabilt under en längre tid, medan siffrorna för andra åldersgrupper går upp och ner men ändå minskar något över tid, säger Britta Alin-Åkerman, psykolog och självmordsforskare på Karolinska institutet till nyhetsbyrån Siren.
Den exakta anledningen är svår att få grepp om. Några av förklaringarna kan vara nätmobbning, press från sociala medier och för en del kan skolans ökade fokus på eget ansvar upplevas som påfrestande. Speciellt för dem som har koncentrationssvårigheter.
På vissa nätsidor kan ungdomar till och med hetsas till att ta sina liv.
Blekinge och Gotlands län är de delar i Sverige som har lägst självmordsfall bland unga. Fyra respektive fem personer under en tioårsperiod.

Självmord är vanligare bland män och samma sak kan man se bland de unga. En trolig orsak är att män inte söker sociala kontakter i samma omfattning som kvinnor.
Under de senaste sju åren har till exempel sammanlagt 153 personer dött på Trafikverkets järnvägar i södra Sverige. Av dessa var 137 självmord.
Den suicidpreventiva dagen infaller den 10 september och är ett internationellt projekt som lanserats av WHO. Syftet är att lyfta upp arbetet med att förhindra självmord.
I Hässleholm uppmärksammar man dagen i Hässleholms kyrka klockan 19.
Cantus calluna sjunger sånger av Ted och Kenneth Gärdestad under ledning av Ingrid Gunnarsson.
Marcus Eriksson från Suicide Zero berättar om sina erfarenheter och sitt arbete. Bland annat berättar han om fakta och myter runt självmord och hur man kan hjälpa.
Kvällen är ett samarrangemang mellan Sucide Zero, Hässleholms församling och Sjukhuskyrkan.

Hit kan du vända dig om du mår dåligt.

Vårdcentral och barnavårdscentral
Barn- och ungdomspsykiatrins telefonrådgivning:
tel: 020-51 20 20
Skolpsykolog
Självmordslinjen:
tel: 90101 öppen dygnet runt eller mejlsvar@mind.se
Föräldralinjen: för dem som är oroliga för ett barn
tel: 020-85 20 00
Jourhavande medmänniska: tel 08–702 16 80 alla dagar 21-06
Hjälplinjen: 1177
tel: 0771-22 00 60 alla dagar klockan 13-22
Bris: Barnens hjälptelefon, tel: 116 111 alla dagar klockan 14-21
Jourhavande präster:
tel 112 alla dagar mellan kl 21-06.
SPES telefonjour: för närstående till någon som tagit sitt liv, tel: 08-34 58 73 alla dagar klockan 19-22.

Dagens fråga

Har du tagit fram vinterskorna?

Loading ... Loading ...