En nästan svensk maktförskjutning

Det norska lokalvalet såg det politiska landskapet skakas om på samma sätt som i Sverige efter förra riksdagsvalet. De stora maktpartierna valdes bort av väljarna och små partier med tydliga profilfrågor gjorde rekordval. Det skedde en tydlig förflyttning i rödgrön riktning. norska politiska kommentatorer tror att det är en förvarning om vad som ska komma nästa riksval.
Precis som i Sverige gick socialdemokratin ner kraftigt, men eftersom andra partier som de gröna, vänsterpartiet Rødt och Senterpartiet (som i Norge brukar räknas som vänster om mitten) gått framåt befinner sig nu Arbeiderpartiet i en position där de får uppvakta andra partier för att behålla makten.
Den fråga som haft mest inflytande på resultatet är den om ”bompeng”, det vill säga vägtullar. Norge har som målsättning att bli klimatneutralt 2030 och som ett led i detta har man utökat systemet med vägtullar, så det blivit dyrare att köra in och ut ur storstäder och använda motorvägen, till exempel. Valresultatet pekar på att de partier som tagit tydligast ställning i klimatfrågan och vägtullsfrågan har gått framåt. Norge har röstat ja till den progressiva klimatpolitiken – eller nej, inte nja. Det nybildade enfrågepartiet Folkeaktionen nei till mer bompenger får hela 15 procent.
Resultatet visar att bilåkande och drivmedel kommer att bli viktiga politiska frågor under en övergångsperiod från explosionsmotorer till det som ersätter dem.
Martina Jarminder

Dagens fråga

Har du tagit fram vinterskorna?

Loading ... Loading ...