Stor förbättring i regionens ekonomi

Skåne Ekonomin i Region Skåne har ljusnat sedan budgetprognosen i våras. I augusti prognostiseras ett överskott på 850 miljoner kronor för 2019.

Det är mer än dubbelt så mycket mot den senaste prognosen.
– Vårt budgetmål är en miljard i överskott. Den nya prognosen visar att vi närmar oss målet. Det är en klart positiv utveckling. Arbetet har gett frukt, kommenterar Carl-Johan Sonesson (M) regionstyrelsens ordförande.

Förändringarna knyts till ett överskott på 70 miljoner mot budget för kollektivtrafiken.
– Skåningarna reser mer kollektivt, vilket ger ökade intäkter. Det är positiv , konstaterar Carl-Johan Sonesson.
Skånes universitetssjukhus, Sus, ligger 200 miljoner sämre mot budget, men redovisar nu 55 miljoner bättre än förra prognosen.
Lägre pensionskostnader bidrar till att personalkostnaderna har förbättrats med 200 miljoner.
– Skatteintäkterna är dessutom 80 miljoner bättre än förväntat, säger Carl-Johan Sonesson.

Kostnadsutvecklingen har pressats ytterligare några procentenheter och var i augusti 4,9 procent. Den har legat på mellan sex och sju procent tidigare, vilket är för högt för att hålla budget.
Några sjukhus ökar sina underskott. Det gäller bland annat Centralsjukhuset i Kristianstad och helsingborgs lasarett.
– Vi ska återställa 1,8 miljarder på tre år. Då är det viktigt att vi klarar de budgetmål som vi har beslutat, säger Carl-Johan Sonesson.

Dagens fråga

Har du varit på auktion?

Loading ... Loading ...