Tågdepån i Hässleholm. Foto: Stefan Sandström
Tågdepån i Hässleholm. Foto: Stefan Sandström
Den stora verkstadshallen rymmer fem mindre hallar under ett tak. Foto: Stefan Sandström
Mattias Granberg jobbar med elinstallation i tvätthallen. Foto: Stefan Sandström
I tvätthallen saneras tågen från kadaver och körs genom en högtryckstvätt och torkfläktar. Foto: Stefan Sandström
Hjulsvarven väger över femton ton och kan svarva fyra hjul samtidigt. Foto: Stefan Sandström
– Jag längtar till den dag då tågen står här, säger Petter Bringsarve. Foto: Stefan Sandström

Modernaste depån invigs till våren

Hässleholm Här härskar högteknologi och logistik ner till minsta detalj. Till och med vakuumtömningen av fekalier är supermodern. Bygget av Hässleholmsdepån för Öresundstågen är nästan klar. Nu återstår installationer och finjusteringar innan invigningen i maj nästa år.

Det är ett imponerande landmärke som har vuxit upp i Kärråkra sedan byggstarten 2018. Det 23 hektar stora området är 1,5 kilometer långt. Det järnvägstekniska delen med spår, växlar och system är färdig och sta testas i oktober. Den nya tågdepån består av fem byggnader: verkstad, kontor, städbyggnad, hjulsvarv, kombihall samt en mottagningsstation och en städplattform. Allt som allt blir det 26 500 kvadratmeter golvyta samt ca tio kilometer järnvägsspår och 41 växlar.
– I januari ska allt vara klart och i mars lämnas depån över till Regionfastigheter, berättar Petter Bringsarve, Regionfastigheters samordnare från Sweco.
Han sköter dialogen med de tre stora entreprenörerna och håller koll på underentreprenörer och arbetsmiljö.
Miljardprojektet har följt planen, utan större avvikelser, och blir när allt är klart Sveriges modernaste verkstadsdepå för tåg.
Petter Bringsarve har jobbat med fler stora byggprojekt, men tågdepån är det största han medverkat i hittills.
Hässleholmsdepån är ett myller av ingenjörskonst och ett blivande centrum för tekniskt kunnande om tåg i största allmänhet, som kommer att göra positiva avtryck för Hässleholm på sikt med utbildningar och företag, som kan dra nytta att det kluster av kompetens som utvecklas och växer fram.

Tre nya spår, varav två huvudspår, leder till depån från stationsområdet. 41 växlar fördelar och flyttar tåg och vagnar mellan de olika stationerna på området i en effektiv logistik.
– Här finns tre mil kontaktledning, 148 kontaktledningsstolpar, 1,5 kilometer bryggor och miltals med ledningar och kablar ovan och under mark, säger Petter Bringsarve.
Depån ska vara igång 24 timmar om dygnet för att minimera stilleståndstiden.
– Tågen ska rulla och transportera passagerare, säger Petter Bringsarve.

Ett stickspår leder in i kombihallen med olika fack för tågtvätt, borttagning av kadaver och is. Det fungerar precis som en biltvätt. Tågen rullar igenom automattvätten och skrubbas rena med högtryck och stora roterande borstar.
– Nu gjuts spåren in i en plastmassa för vattenavrinningen. Smutsvattnet förs till ett reningsverk och genom filter och återanvänds. Miljötvätten är byggd för att minska vattenförbrukningen, förklarar Petter Bringsarve.
En bit bort finns svarvhallen där det finns en hjulsvarv, som röner stort intresse för många. Den är stor och helt digitaliserad och kan svarva alla fyra hjulen på en boggi. Boggipaket från bland annat spårvagnarna i Lund kan svarvas här.
– Svarvar är en bristvara i Sverige, därför blir det hög beläggning. Fyra stolar ska monteras runt maskinen på en hög ram för överblick. Svarven kan svarva med 0,1 millimeters exakthet. Alla hjul ska ha samma diameter för att få jämn och lätt rullning och liten energiåtgång, förklarar Petter Bringsarve.

Den stora verkstadshallen på 13 800 kvadratmeter med en takhöjd på tolv meter innehåller fem hallar för olika åtgärder. I lackboxen stripas och lackas tågen. Ett litet lok drar in tågsetet i boxen.
– Lack och el går inte så bra ihop, säger Petter Bringsarve.
I en annan del kan man arbeta med hjulupphängning och i en del kan tågen sänkas ned och i ytterligare en del kan man göra hydrauliska lyft. Även Pågatåg kan underhållas i en del av hallen. Boggipaket tas ner och repareras och transporteras mellan upphängning och verkstad på vändplattor.
– Alla system sitter på taket på pågatågen till skillnad mot Öresundstågen som har alla system på undersidan, säger Petter Bringsarve.
Enorma insatser har gjorts för att jorda anläggningen med koppartråd utomhus och inomhus.

I den stora verkstadshallen finns även kontor, matsal och omklädningsrum med duschar. Här ska de olika skiften vila, äta och tvätta sig dygnet runt.
Från den stora altanen till matsalen får man en fin utblick över städplattformarna och uppställningsspåren där 36 tåg kan samsas samtidigt.
– Vid städplattformarna finns automatisk tömning av fekaliebehållare och vattenpåfyllning och här sköter personal inre städning. Det finns även en lite textilverkstad för lagning av säten, förklarar Petter Bringsarve.
När bygget står klart under 2020 ska depån serva drygt 110 Öresundståg och kommer ge 150 nya jobb. Den moderna tekniken med sin solfjäderformade bangård av tio spår och 36 uppställningsplatser gör tågdepån i Kärråkra till en av de största och mest effektiva i Europa.
Här kommer man kunna serva och ta hand om alla Öresundståg.
Beställare är Region Skåne. NCC är generalentreprenör för husbyggnationerna. Projektet är uppdelat i olika entreprenader. Skanska har gjort förberedande arbeten. PK-Road har markentreprenaden och Strukton järnvägsentreprenaden.

Dessutom har Region Skåne ett samfinansieringsprojekt tillsammans med Trafikverket för sträckan söder om depån in mot bangården. Öresundstågens underhåll sköts för närvarande i Danmark, men kommer att flyttas över till den nya depån i utanför Hässleholm när den blir färdig.
SJ tar över driften av Öresundstågen från och med 2020 och åtta år framåt. SJ får ansvar för trafikplanering, drift, personal, underhåll och ersättningstrafik. Från och med 2022 ska Hässleholmsdepån ha tagit över allt underhåll av Öresundstågen.
Fram till 2022 har SJ bara ansvar för trafiken på den svenska sidan, men därefter får företaget fullt driftsansvar även till och från Österport i Köpenhamn.

Dagens fråga

Har du vinylspelare hemma?

Loading ... Loading ...