Foto: Ebbe Persson

Minnesord efter Folke Davidsson

Folke Davidsson, Solgården, Hästveda, har avlidit i en ålder av 97 år.

Folke Davidsson var född och uppvuxen på ett lantbruk i Snärshult, Vittsjö.
Han blev ganska tidigt faderlös och fick då överta sin faders roll i lantbruket. Modern avled 1992 men Folke fortsatte skötsel av lantbruket tills han avyttrade sina kreatur 2005 och snart sålde han lantbruket samt flyttade till äldreboende i Solgården Hästveda.
Under sin aktiva och mer rörliga tid var intresset stort som folkdansare. Folke var aktiv medlem i Vittsjö folkdansgille och deltog i många dansuppvisningar på flera platser.

Han drabbades av sjukdom och rörligheten minskade.
Ett annat intresse var att besöka auktioner på landsbygden. Där kunde han träffa bekanta. Var de inte bekanta så blev de snart då Folke hade en sympatisk läggning att tala med alla.
Med Folke har också många minnen och händelser försvunnit. Tillsammans med min fru besökte vi Folke i hans bostad i Hästveda ganska regelbundet.
Minnet avtog med åren men ofta fick jag höra när han berättade om händelser för 70 år sen: ”A dä ved du väl? Minnet var perfekt då Folke kunde i detalj redogöra för det han berättade.
Han kände både människor och trakten tämligen långt borta från Snärshult.

Folke var den verkliga uppslagsboken då han hade mycket lagrat i minnet. Han var alltid tillmötesgående, sympatisk och trevlig att umgås med.
En tacksamhetens tanke till Folke som hade så mycket att ge och som han delade med sig.