15 000 kvinnor får HPV-test hem

skåne Under september får 15 000 skånska kvinnor ett självtest hem av Region Skåne för gynekologisk cellprovtagning.

Den frivilliga provtagningen riktar sig till kvinnor som annats skulle fått kallelse till cellprovtagning på en barnmorskemottagning.
− Vi genomför just nu ett pilotprojekt som syftar till att få ännu fler kvinnor att göra en gynekologisk hälsokontroll för att tidigt kunna upptäcka cellförändringar. Vi vet att många kvinnor uteblir från besök hos barnmorska, kanske på grund av tidsbrist eller att man känner obehag inför undersökningen. Nu får de chansen att göra ett lika säkert cellprov hemma, säger Gunilla Bodelsson, verksamhetschef för Klinisk genetik och patologi, i ett pressmeddalden från Region Skåne.
Självtestet består av en bomullspinne för provtagning, provtagningsanvisning, transporthylsa och svarsbrev.

Sedan 2017 skickar region Skåne ut självtest till kvinnor som uteblivit från cellprovtagning under de senaste sju åren.
Gensvaret har varit stort och många väljer att in sitt självtest för analys. Skåne blir först i landet med att skcika självtest istället för en kallelse till barnmorskemottagning.
Pilotprojektet omfattar 15 000 slumpmässigt utvalda kvinnor och gäller den gynekologiska hälsokontrollen för kvinnor som är äldre än 30 år, eftersom det är i den åldersgruppen som HPV-analys (Humant Papillom Virus) utförs på cellprovet.
− Nu hoppas vi på ett stort gensvar och att många skickar in sitt prov. Om pilotprojektet faller väl ut kan självtest komma att erbjudas alla skånska kvinnor, säger Gunilla Bodelsson.

Dagens fråga

Lockar Jill Johnson dig att köpa biljett till Torsjö Live?

Loading ... Loading ...