David Piros på SUS är året ledare i Region Skåne.

Årets ledare för Sus på två orter

skåne David Piros, sektionschef på SUS, har tildelats Region Skånes ledarskapspris 2019.

Han ansvarar Skånes universitetssjukhus övergripande patientsäkerhetsprocesser och har medarbetaransvar för 40 ST-läkare där hälften är placerade i Lund och hälften i Malmö.
Dessutom samordnar och arbetsleder han två patiensäkerhetssamordnande sjuksköterskor och två studierektorer.
‑ Jag är otroligt lycklig och stolt. Min utgångspunkt är alltid att först diskutera med mina medarbetare, chefskollegor och samarbetspartners och försöka hitta lösningar och vägar framåt, säger David Piros.
Han får priset för att han på kort tid har etablerat ett väl fungerande samarbete mellan Malmö och Lund.
Priset på 50 000 kronor delades ut i Kristianstad i måndags.

Dagens fråga

Lockar Jill Johnson dig att köpa biljett till Torsjö Live?

Loading ... Loading ...