Abortmotståndare allihopa
n Ja, faktiskt är vi det under cirka halva graviditeten (vecka 22-40). Detta är för de flesta självklart, eftersom fostret då betraktas som livsdugligt, med lite hjälp.
Den stora frågan är dock, när fostret blir en människa och inte bara en cellklump?
När blir fostret en egen individ med unika egenskaper och eget DNA, och inte bara en del av kvinnans kropp, utan eget människovärde? Jo, faktiskt redan vid befruktningsögonblicket, då spermien förenas med ägget. Typiskt att vi överlåter ett enormt ansvar på kvinnan att ta det livsavgörande beslutet, att avgöra en annan människas liv, då det inte passar in eller är välkommet till världen.
Både kvinnan och mannen har också ett ansvar, både vid att ha könsumgänge och i att avstå preventiva åtgärder för att undvika graviditeter. Men i Sverige är detta en självklarhet och dessutom tvingande för vårdpersonalen att utföra borttagandet. Att vägra att medverka vid aborter på grund av samvetsfrihet är inte tillåtet i Sverige och Bulgarien inom EU, men godkänns i de övriga 26 EU-länderna.
Likaså tillämpas samvetsfriheten av alla länder i Europarådet, utom i Sverige, Bulgarien och Island. Man borde kunna ge våra svenska barnmorskor samma rättigheter, som man för länge sedan gav till vapenvägrande män. Det luktar faktiskt könsdiskriminering i denna frågan.
När det gäller dödshjälp, har vi dock kommit längre i den etiska debatten än i abortfrågan.
Jag tror att, många svenskar skulle vilja gå tillbaka till den gamla abortlagstiftningen, om mer stöd till kvinnan kunde ges, för att fullfölja graviditeten och sedan underlätta en eventuell adoption till barnlösa föräldrar.
Då skulle vi få ett bättre skydd för den lilla svaga individen i mammans mage och i mammans utsatta situation.

Dagens fråga

Klarade du din uppkörning på första försöket?

Loading ... Loading ...