En farligt dyr besparing

2016 fick jag och mina vänner i fritidsgårdsföreningens styrelse förtroendet från fritidsförvaltningen att ta över driften av de fyra fritidsgårdarna i Hästveda, Vittsjö, Tyringe och Sösdala.
Idag har vi fyra riktigt bra fritidsgårdar som fritidsledarna och styrelsen är stolta över.
Vi bedriver en bra verksamhet som dessutom är kostnadseffektiv för kommunen. Under 2018 hade de fyra fritidsgårdarna sammanlagt 19 049 unika besök av ungdomar.

Fritidsgårdarna är till för alla ungdomar.
Det kostar inget att gå till fritidsgården.
Där är alla välkomna som vill umgås med andra ungdomar.
Där finns ordningsregler och ramar att hålla sig inom.
Alla skall kunna trivas där och de som inte följer reglerna får lära sig att veta hut.
Många är där för att få spela pingis eller biljard, men vårt uppdrag är större än så. Det handlar om möten mellan människor. Möten som stärker och utvecklar. För många unga är detta en fristad, en plats där de kan få vara sig själva. Fritidsgården är en plats där de nyanlända på ett enkelt och naturligt sätt kan möta de infödda, knyta nya band och få bättre förståelse för det nya landet.
För många av de marginaliserade och utstötta ungdomarna är fritidsgården den enda platsen där de blir sedda, hörda och bekräftade.

Då jag skriver detta så är det den 25 september. I morgon skall kultur- och fritidsförvaltningen ta ställning till förslaget från arbetsutskottet om att stänga fritidsgårdarna från årsskiftet.
En stängning av fritidsgårdarna är så oerhört negativt på så många plan.
Vi skickar ut flera tillsvidareanställda fritidsledare ut i arbetslöshet.
Vi har också flera timavlönade vikarier som haft ett bra extraknäck hos oss. Några nyanlända har haft sitt första jobb hos oss. Vi har givit dem en plattform att stå på för att komma vidare i det nya livet i det nya landet.
De har fått en djupare förståelse för det nya landet, vårt språk, vår kultur och vår etik. Snart kan allt detta vara slut.
Jag förstår alla de som hävdar att det pågår en långsam utarmning av landsbygden.
Många vars främsta politiska drivkraft är missnöje med samhällsutvecklingen får ytterligare vatten på sin kvarn, om nämnden fattar beslutet att lägga ned fritidsgårdarna på småorterna. Det finns en plan på att bygga ett Ungdomens hus i Hässleholm.

Jag menar att ett ungdomens hus inte mer än marginellt kan ersätta småorternas egna fritidsgårdar.
En liten del av ungdomarna i småorterna kommer att regelbundet besöka ett ungdomens hus, tror jag, om det blir realiserat.
Men jag tror att merparten av ungdomarna främst kommer att vilja besöka sin egen lokala fritidsgård. Ungdomens hus kan nog vara hässleholmsungdomarnas primära plats för fritidsaktiviteter, men min tro är att det bara blir ett komplement för ungdomarna i småorterna runtom.
Det finns ett behov av fritidsgårdar i Hässleholm, likväl i småorterna. Vi kan inte ställa det ena alternativet mot det andra.

Jag är övertygad om två saker:
att Kultur-och fritidsnämnden klarar av att hålla sin budget om man lägger ned fritidsgårdarna
att kostnaden för samhället i stort, till följd av nedläggningen av fritidsgårdarna, blir större än den kostnad som man sparat i nämnden
Jag vet att man i nedskärningstider har svåra beslut att fatta.
Alla ni kloka människor som sitter i kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen förstår mycket väl att en nedläggning av småorternas fritidsgårdar är något oönskat och synnerligen olyckligt ur flera perspektiv.
Jag vet att ni kan lösa detta om ni vill och jag hoppas verkligen att ni lyckas med det.

Dagens fråga

Klarade du din uppkörning på första försöket?

Loading ... Loading ...