Riksdagens öppnande. Foto: TT

Det kvittar inte

Riksdagsledamöter kan få obligatorisk närvaro under omröstningar, istället för att som i nuläget kunna använda sig av kvittning. Det skulle göra dem mer Stockholmsbundna.
Förändringen motiveras av att det inte längre finns två tydliga block i riksdagspolitiken vilket gör att kvittningen inte fungerar som tänkt. Om en socialdemokrat inte kan vara närvarande kan man inte ta ut en centerpartist eller ens en liberal och tro att resultatet ska bli förutsägbart. Tidigare har kvittningen varit enkel matematik och skapat ett nästan helt förutsägbart system. Utan tydliga block riskerar det istället att skapa kaos, bland annat eftersom SD stängts ute från kvittningssystemet eftersom de saknar en tydlig motpol i ett annat block. Det är på många sätt tråkigt att behöva göra så här: kvittningssystemet gjorde att riksdagsledamöterna ibland kunde vara på två platser samtidigt.
En av orsakerna till att man funderar på obligatorisk närvaro är att röstningarna ibland gett andra resultat än vad man kommit överens om i utskotten det vill säga ”fel” resultat rent bokstavligt på grund av det här problemet. Sverigedemokraternas röstningsmässiga inkonsekvens har också bidragit till att kvittning blivit svårt. Man kan inte ha oförutsägbara röstningar, det är inte värt priset varken för ledamöter eller väljare.
Det som talar för att göra en ändring om man inte kan hitta en lösning som på något sätt inkluderar SD i kvittningen är att politiken inte lär återgå till sin gamla uppdelning med två block med det ena i opposition under en överskådlig framtid. Det är mer sannolikt att utvecklingen fortsätter i riktning mot att ett antal olika allianser är möjliga för varje fråga och att varje riksdagsval skapar nya allianser. Kvittningsmetoden är anpassad för ett mer välordnat system än vår nuvarande riksdag och behovet av förändring kommer inte som någon överraskning. Kanske är obligatorisk närvaro den minst dåliga lösningen på det.

Dagens fråga

Lockar Jill Johnson dig att köpa biljett till Torsjö Live?

Loading ... Loading ...