Flera fördelar med tidiga vittnesmål

Brottsförebyggande rådet, Brå, föreslår att tidigt avgivna vittnesmål skulle få större tyngd i domstolen. Dessa skulle kunna spelas in på samma sätt som man i nuläget spelar in barn som ska vittna för att visa filmen i rätten. Tanke är att man ska motverka övergrepp i rättssak genom att det blir svårare att påverka och skrämma vittnen till tystnad. Brå menar att metoden inte står i strid med rättssäkerheten.
1000 åklagare fick i uppgift av Brå att notera när de stötte på tystnadskultur och påtryckningar i sina utredningar. De som hade hand om fall med relationsvåld, gängrelaterad brottslighet och grova brott rapporterade att det förekom regelbundet.
Att göra det svårare att terrorisera vittnen är en förstärkning av rättssäkerheten, även om man inte kan motverka hämndaktion för redan avgivet vittnesmål.
Det skulle också kunna finnas andra fördelar med att snabbt spela in ett vittnesmål: minnet är bättre nära brottet och vittnet hinner under ett tidigt vittnesmål inte påverkas av information kring brottet som kommer från externa källor eller av egna grubblerier som senare kan forma om minnesbilden. Det är under timmen precis efter brottet som vittnen minns bäst. Det finns inga fördelar med att vänta med förhör. Om man spelar in ett tidigt förhör med tanken att det ska spelas upp i rätten som vittnesmål får de sannolikt också mer korrekta uppgifter.

Dagens fråga

Lockar Jill Johnson dig att köpa biljett till Torsjö Live?

Loading ... Loading ...