Sydved hyr lokaler på gamla P4-området i Hässleholm.
- Det vi gör i skogen i dag är exakt samma sak som för 150 år sedan. Fast det går mycket fortare, säger Mikael Östberg, distriktschef på Sydved.
Skogen i fritidsområdet Hässleholmsgården är för tät och behöver röjas.
Anders Hansson fäller runt 100 träd i timmen.
Anders Hansson styr med vana händer sin skördare bland annat bjökar och tallar.
Skördaraggregaten på Ponsse Scorpion tar effektivt hand om träd i diverse storlekar.
Massaveden körs till Nymölla Bruk. Där huggs det till flis och kokas för att bli pappersmassa.
Anders Hansson startade Hanssons i Röke 1994.

Lokal aktör som skapar arbetstillfällen i skogen

På landet På Sydveds kontor i Hässleholm arbetar tolv personer. Men totalt sett skapar man jobb lokalt för upp emot 150 personer.

Det knakar och brakar kring friluftsområdet Hässleholmsgården vid regementsområdet i Hässleholm. Kommunen behöver röja i den tätvuxna skogen, en tjänst som utförs av Sydved.
– Hässleholm äger över 3000 hektar skog. Men just här är det inte frågan om skog för produktion utan för rekreation. Det ställer också krav att fälla träd tätortsnära. Vi vill inte skada någon person eller markerna och därför är vi noga med att informera om vad som är på gång, säger Mikael Östberg, distriktschef på Sydved i Hässleholm.

Sydved är ett inköpsbolag. Det ägs av Stora Enso och Ahlstrom Munksjö och huvuduppgiften är att förse deras industrier med råvara, till det erbjuder man även alla skogliga tjänster som efterfrågas.
– Vi är tolv personer på kontoret i Hässleholm, tio av dem är inköpare. Vi äger ingen skog själva. Inte en kvadratmeter, så vi måste alltid kvalificera oss för nästa uppdrag. Det har vi lyckats med sedan vi bildades 1979, så någonting måste vi göra rätt, konstaterar Mikael Östberg.
Utöver de tolv på kontoret har man även sju anställda som jobbar motormanuellt, det vill säga som jobbar med motorsåg. Två av dem har anställts nu i år.
– Vi behöver dem framförallt för att hugga bok och ek. Vi vill inte köra ut med hur stora maskiner som helst i skogen, så när det gäller bok och ek är det motorsågen och den mänskliga kunskapen som är verktygen. Vi måste ha duktigt folk som vet vad de sysslar med. De måste kunna kvalitetsbestämma stocken och avgöra vad som ska bli timmer och vad som blir massa, säger Mikael Östberg.

Han har märkt av ett ökat intresse bland ägare för att sköta om sin lövskog.
– Cirka 40 procent av vår avverkning är löv. Nymölla bruk i Bromölla behöver bok när de ska göra sitt finpapper som till exempel Multicopy, så förbrukningen har ökat. De är ju bra för skogsägarna för då får de ökad avsättning.
Även intilliggande distrikt Älmhult har nyanställt två motormanuella huggare. Faktum är att boken i Sverige inte räcker till, utan en hel del importeras från framförallt Polen, men också Tyskland.
För att bearbeta timret använder man sig helst av lokala sågverk i Vittskövle, Hästveda och Bjärnum. Mycket av det exporteras sedan till Kina. Här hemma i Sverige är marknaden mera vikande vad det gäller att använda bok till golv och möbler. Trenden idag är att konsumenterna hellre vill ha ek.

Sydved är uppdelat i sju distrikt, varav distrikt Hässleholm är det som ligger längst söderut. Varje år plockar man i snitt ut 550 000 kubikmeter virke. Till sin hjälp för att göra det har man ett tjugotal entreprenörsföretag.
– Flera av dem har vi anlitat i 15-20 år. De har en stor yrkesskicklighet och vi har byggt upp en relation. De vet hur vi vill ha jobbet utfört, säger Mikael Östberg.

Ett av dem är Hanssons i Röke. Anders Hansson styr med vana händer sin skördare Ponsse Scorpion bland björkar och tallar. Att fälla ett träd, kvista det och aptera stocken i lagom långa delar tar bara några sekunder. I snitt fäller han 100 träd i timmen. Anders Hansson började jobba med skog 1988. Sex år senare köpte han en egen skördare och startade eget. Idag är de fem anställda med honom själv och sonen Johan inräknade.
– Vi börjar fem på morgonen, skiftar mitt på dagen och kör till klockan 20. Det är ett jättekul jobb. Jag är hela tiden två eller tre träd fram i tanken, säger Anders Hansson.

Dagens fråga

Tror du på åtal om Palmemordet i sommar?

Loading ... Loading ...