Mattias Larsson, ekonomichef, och Patric Åberg (M), kommunalråd.
Mattias Larsson, ekonomichef

Starkt resultat – i år igen

ÖSTRA GÖINGE Östra Göinge går mot ett starkt resultat ekonomiskt även 2019. Prognosen pekar på plus 17,7 miljoner kronor, vilket är 300 000 bättre än budget.
– Det går fortsatt bra. Även om vi har utmaningar har vi tack vare hårt arbete av medarbetare och chefer en bra prognos, säger kommunalrådet Patric Åberg (M).

De stora negativa avvikelserna är minskade skatteintäkter (minus 6,6 miljoner), demografiska förändringar inklusive kapitalkostnader (minus 10 miljoner) samt verksamheternas prognoser (minus 1,7 miljoner). De positiva avvikelserna är generella statsbidrag (plus 17 miljoner) och tillskott från den så kallade välfärdsmiljarden (plus 2,5 miljoner).

– Det positiva är att kommunen totalt sett har gjort ett jättegott jobb och presenterar goda resultat. Man har inte rört det finansiella målet på två procent, vilket skapar goda förutsättningar, säger ekonomichef Mattias Larsson.
– Det som kan göra mig orolig är att det finns många osäkra faktorer i framtiden, det stressar en lite.
De senaste åren har kommunen visat upp goda ekonomiska resultat; plus 43,5 miljoner 2015, plus 26,7 miljoner 2016, plus 20,8 miljoner 2017, plus 21,4 miljoner 2018.
Och prognosen i delårsrapporten pekar alltså på ett årsresultat på plus 17,7 miljoner 2019, vilket är lite högre än det budgeterade resultatet på 17,4 miljoner.
Prognosen för årets nettoinvesteringsvolym är 96,9 miljoner, vilket är 42,3 miljoner lägre än budget.

2019 är sista året för mål och resultatplanen för 2016-2019. En ny mål- och resultatplan antogs i juni år.
– Den är finansierad baserad på den fakta vi hade i juni, säger Åberg (M) och påpekar att kommunen har tagit höjd och inte räknar med några extrapengar från statligt håll.
Men det är troligt att det blir ett tillskott.
– Ja, vi tror att det slår positivt.
Det är en positiv Patric Åberg som tillsammans med ekonomichefen presenterar delårsrapporten.
– God ekonomi och bra verksamhet går hand i hand, menar han.
– Samtidigt har vi stora utmaningar. Ett orosmoln är utvecklingen när det gäller försörjningsstöd.

Dagens fråga

Klarade du din uppkörning på första försöket?

Loading ... Loading ...