Det finns vägar att gå – men de kostar pengar

Vi som gjorde lumpen förr blev efter kort utbildning kommenderade att vakta vårt regemente. Med skarpladdade kpistar avskräckte vi obehöriga att ta sig in på regementets område. Det kändes förtroendefullt att vakta liv och dyr egendom.
Sverige. – Vem vaktar så att inte obehöriga tar sig in i vårt land för att stjäla, förstöra eller döda genom knark, vapen och sprängmedel? Och vem ser till att de blir stoppade, som ändå lyckas ta sig in i landet och vill ut med bilar fyllda av alla sorters stulna dyrbarheter?

Svar: tull och polis. Dessa är tillsagda att inte utsätta sig själva för fara utan släppa igenom fordon, när man själv är i underläge. Tullarna ser att bilarna de vinkar in i landet inte bara är fyllda av respektingivande män. De vet också att fordonen är fyllda av vapen, sprängämnen och narkotika.
Eller stöldgods vid returen. Så har det varit under många, många år. Med våra myndigheters goda minne för utländska ligor mer eller mindre obehindrat in död i vårt land. När man kör hem igen är bilarna fyllda av de dyraste båtmotorerna, bilar, smycken och annat stulet. Saker vi är fästa vid eller behöver.
Ivriga försäljare vill att vi skall köpa och installera allt dyrare låsanordningar och larm. Men skyddet hjälper föga. Yrkestjuvarna kan sin sak. Dessutom bär de både kniv och bössor.
Väl i Sverige lär de yrkeskriminella upp småpojkar att göra som de själva gör. Så växer kriminaliteten långt ner i åldrarna.

Nu hanterar 15-åringar vapen. Ju fler de skadar och dödar desto mer applåder bland de djupt kriminella. Medan vi, som byggt upp sjukhusen genom skattemedel, får sitta och vänta en halv dag eller mer på vår tur, hörs ambulansen utanför. En blödande pojkvasker med skrikande, hotande svans får förtur.
Medan våra förtroendevalda fortsätter att skaka på huvudet över hemskheterna, låt mig komma med ett par konkreta förslag att bums omsätta i praktiken:
Regeringen ger ÖB och rikspolischefen omedelbart fullmakt att lösa det prekära läge vi försatt vårt land i.

Förslagsvis beordrar ÖB och rikspolischefen 1 000 soldater – eller fler – att omedelbart utbildas i vakttjänst vid våra yttre gränser under tullens och polisens ledning. inget fordon skall släppas in i eller ut ur Sverige utan att ha blivit grundligt visiterat. Varje flygterminal skall vara bemannad, så att ingen/inget slinker igenom, som inte har i vårt land att göra.
Behöver det vara konstigare än så?
Ytterligare förslag att rädda vårt land: Chefen för skolöverstyrelsen och ordföranden i Lärarförbundet ser till att alla lärare får sköta sitt jobb. Och främst: Varje elev skall bli sedd. Man utarbetar ett faddersystem, så att äldre, stabila elever hjälper yngre.
Vi ser till att skolorna är öppna hela dagarna och även kvällstid.
Alla anställda och frivilliga skall arbeta så att atmosfären är varm och mottagande. Är mina tankar om skolan bara dumma fantasier? Jag tror inte du tycker så. Men de är kostsamma. Mycket kostsamma. Dock troligen betydligt billigare än att utbilda och anställa 1 000 nya poliser och bygga nya fängelser där varje intern kostar stora, stora summor att vakta.

Du som nickar ja till ovan, är troligen fostrad i samma anda som jag. En av reglerna jag fick lära var: Allt vad du vill att andra skall göra för dig, det skall du göra för dem.
Rapparen Sebastian Stakset, som knarkade, hatade och satt åravis i fängelse och var ytterligt nära att i förtvivlan ta sitt eget liv, berättar i boken ”Bara ljuset kan besegra mörkret” om hur hela hans liv blivit helt omvandlat. Nu hjälper och älskar Sebastian dem han förr hatade. Läs boken. Där finns receptet på hur vårt land kan räddas.

Dagens fråga

Klarade du din uppkörning på första försöket?

Loading ... Loading ...