Snårigheter från mitt Kvistalånga

Hur ska vi ha’t? Frågan är ingalunda lätt besvarad. Att vi i den vacklande demokrati vi ser i dagens Sverige skulle kunna påverka ”hur vi vill ha’t” var något vi förleddes tro när vi stod vid valurnorna inför valet 2018. Det är naturligtvis inte så enkelt.
Undertecknad tror sig veta att många av oss vill ha en väl fungerande enhetlig statlig skola, en ordningsmakt som fullt ut kan garantera medborgarnas säkerhet, en sjukvård där kärleksfull omvårdnad står i fokus, en åldringsvård där våra äldre kan välja hur man vill bo och om så krävs åtminstone erbjudas ett mål god vällagad mat om dagen, ett värnpliktsförsvar värt namnet, en inhemsk produktion av livsmedel som kan tillgodose hela landets befolkning, en gränsbevakning som omöjliggör att
165 000 människor under ett år okontrollerat kan ta sig in över våra gränser och kanske framför allt en demokrati värd namnet.

Mycket av det som ovan nämnts tycker måhända en eller annan vara självklarheter. Verkligheten i dagens Sverige visar dock upp ett helt annat ansikte.
Frågan måste då på nytt ställas om vi väljare-gräsrötter vid valurnorna 2018 eller för den delen också 2014 i någon högre grad kunde påverka hur vi ville ha’t. Svaret på den frågan är att det framstår allt tydligare att vår representativa demokrati med vikande medlemsantal i våra politiska partier inte längre fungerar.
I regeringsformen framgår att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Således måste en debatt komma till stånd om hur folkstyret eller om ni så vill demokratin ska kunna vitaliseras för att var och en i så hög grad som möjligt ska kunna göra sin röst hörd. Med Schweiz och deras direktdemokrati som föredöme kan en uppstyckning av i många fall våra alltför stora kommuner ske.
Tvingande folkomröstningar kan och bör införas. Landstingen kan, med två väl fungerande politiska nivåer med närhet till väljare-gräsrötter, avskaffas.
Med förhoppning om att en nödvändig debatt i demokratifrågan kan komma till stånd låter vi till sist Sokrates komma till tals:
– Ett liv utan diskussion är ovärdigt människan –

Dagens fråga

Har du tagit fram vinterskorna?

Loading ... Loading ...