Skåne går mot 1,5 miljon invånare

Skåne Till år 2028 förväntas Skåne befolkning öka med 9,1 procent eller 124 000 invånare.

I dag bor det 1,36 miljoner i Skåne och den 31 december 2028 är det nästan 1,5 miljon boende i länet.
Befolkningsökningen består av både nyfödda barn och nyinflyttade. Under de kommande åren kommer de stora barnkullarna som föddes runt 1990 upp i åldrar där de föder barn.
I kombination med en stor inflyttning betyder det att Skåne befolkningstillväxt fortsätter att vara stark. De stora flyktingströmmarna förväntas minska kraftigt och Skånes åldersstruktur förändras markant, trots att medelåldern förväntas öka med knappt ett år. Det är främst äldre barn och 80-plussare som ökar mest. Medelåldern i dag är 84 år för kvinnor och 81 för män i Skåne. Malmö, Lund och Helsingborg är de kommuner som ökar mest, men även övriga stora kommuner ökar sin befolkning. Mindre kommuner i västra Skåne ökar också.
Den svagaste befolkningstillväxten förväntas i nordöstra Skåne.

Dagens fråga

Lockar Jill Johnson dig att köpa biljett till Torsjö Live?

Loading ... Loading ...