Dieter Pigel. Foto; Privat

Minnesord efter Dieter Pingel

Dieter Pingel, Bjärsjölagård, har avlidit i en ålder av 76 år.

Han var född 1943 i byn Alt-Gaarz, väster om Waren, i det som kom att bli Östtyskland.
När han var 17 år lyckades han ta sig över gränsen till Västtyskland via motorcykel. Så småningom fortsatte han till Sverige, där han praktiserade på olika lantbruk.
Hösten 1967 anställdes Dieter som ladugårdsföreståndare på Bjärsjölagård. Hans entusiasm och kapacitet präglade alltid hans sätt och därmed gårdens mjölkproduktionsresultatet, som steg märkbart under hans ledarskap.
Under hans ledning är det många lantbrukselever som fått en god och lärorik praktiktid i nötkreatursskötsel. Många grupper studiebesökare har under åren också fått en god inblick i gårdens djurskötsel.
De sista åren i tjänst fick Dieter även ansvaret för hela driften på Bjärsjölagård. Vid 67 års ålder gick han i pension efter 43 år i Hushållningssällskapets tjänst.
Det är en trogen och flitig man som nu lämnat in, sörjd av sin hustru Eva och av barn och barnbarn.