Foto: Andreas Hillergren / Arkiv

Provsvar klara: Inget ebolafall i Malmö

Malmö Det var på måndagen som en patient kom in till infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö där man omedelbart började misstänka ebola.
Efter att proverna skickats till analys kom provsvaren på tisdagskvällen där det visar sig att det inte rör sig om ebola.

Det ska finnas bekräftade fall av ebola i området där den aktuella personen har vistats.
– Anledningen till att misstanken dök upp är symtom i form av feber i kombination med var patienten befunnit sig, säger Maria Josephson, verksamhetschef på infektionskliniken.

Under tisdagen väntar man på provsvar som ska komma under dagen. Trots allt bedömer hon risken att det skulle röra sig om ebola som liten.
– Ebola är osannolikt men kan inte uteslutas förrän vi har fått ett negativt provsvar.

Just nu har man intagningsstopp på avdelningen.
– Vi följer väl inarbetade rutiner. Patienten är isolerad. Vi vet inte exakt tidpunkt när vi får provsvaret. Det finns ingen anledning till oro för någon utomstående.

Under tisdagskvällen meddelade Region Skåne att provsvaren var negativa.

– Resultaten visade att det inte rörde sig om ebola, säger Maria Josephson.

Det har förekommit ett antal misstänkta fall av misstänkt ebola, varav flera på Sus i Malmö, men ännu har inget fall konstaterats.

Sedan ett drygt åt tillbaka pågår i tre provinser i de östra delarna av Demokratiska republiken Kongo ett utbrott av ebola. Det är, enligt Region Skåne, det nästa största utbrottet hittills med över 3 000 rapporterade fall och 2 000 avlidna.

Utbrottet pågår alltjämt trots stora internationella insatser. Dessa förvåras dock av det instabila säkerhetsläget på platsen. Fyra fall har konstaterats i Uganda, där människor har rest från det aktuella området dit. Det har däremot inte skett någon vidarespridning från dem. Världshälsoorganisationen, WHO, bedömer att risken är stor att smittan ska sprida sig till andra regioner i Kongo och till närområdet men att risken för global smitta är liten.