RF arbetar för att minska kriminaliteten inom idrotten.

Idrotten och doping

Idrott och kriminalitet kan väl inte ha ett alltför starkt samband? Tillräckligt starkt för att Skåneidrotten nu arbetar för att minska sambandet och är föregångare i Sverige kring detta arbete. En arbetsgrupp med representanter från tullen, polisen, länsstyrelsen, Region Skåne, några kommuner och Skåneidrotten försöker hitta sätt att driva frågorna framåt och började med att häromveckan ordna en stor konferens på temat.
Tiden borde vara förbi då lite doping inom idrotten förminskas som problem i tron att det bara handlar om en orättvisa idrottsutövarna emellan. I stället är det ett stort samhällsproblem där doping inom idrotten bara är toppen på ett isberg. Doping, i princip vilket preparat som helst, bidrar till en grov kriminalitet då det är stora pengar inblandade. Det bidrar i sin tur till en ökad risk för våld, hot och trakasserier. De yrkesgrupper som finns inom idrotten är ofta utsatta för hot, liksom sportjournalister som vill gräva i problemen. Korruption är också nära förknippat med doping, då det är uppenbart att det inte bara är användarna själva som kommer på att det kan vara en poäng att dopa sig utan det är ofta tryck från andra aktörer som har ekonomiskt intresse i att det går bättre för idrottsutövaren.
Samhället fokuserar gärna på de ”enkla” drogerna som alkohol och narkotika, men det är anabola steroider som bidrar till stora samhällsproblem. Användning av anabola medel ger bestående förändringar i hjärnan och bidrar till en lägre impulskontroll och därmed ökad aggressitivitet och användning av våld. Det finns en stor naivitet i samhället kring användningen av anabola steroider och inom vården tas sällan initiativ för att hjälpa dem som uppenbart använder steroider men inte vill erkänna det.
Ett sätt att minska problemen med doping inom idrotten är att erkänna att de finns och hör samman med samhället i övrigt. Attityder i klubbar och lag påverkar förstås om unga lockas att prova, så Riksidrottsförbundets förebyggande arbete är nödvändigt.

Dagens fråga

Lockar Jill Johnson dig att köpa biljett till Torsjö Live?

Loading ... Loading ...