Kurdernas kamp tar aldrig slut

Turkiet har enligt sitt avtal med Donald Trump gått in i det kurdkontrollerade området Rojava i nordöstra Syrien efter att USA dragit tillbaka sina trupper. Erdogan motiveras av att stärka sin position som ledare och att motverka kurdernas möjlighet att bilda allians med kurder i andra länder. Intåget har föregåtts av nationalistiska utspel från Erdogan på hemmaplan.
Detta innebär att IS och islamismen kan börja vädra morgonluft. Trumps analys att IS är besegrat är fel: än kan man inte bortse från terrororganisationen. Flera av hans tidigare rådgivare frågar sig också hur presidenten har tänkt i det här fallet. Trumps bristande kunskaper i utrikespolitik har som förväntat blivit en belastning med potentiellt allvarliga resultat. I värsta fall står vi inför en humanitär katastrof. Kurderna lär inte ensamma kunna stå emot Erdogans arméer.
Här bör vi också ihåg att kurderna har hand om ett antal svenska IS-krigare. Motivationen för att agera fångvaktare till radikaliserade européer lär minska kraftigt om kurderna överfalls av Turkiet. Länder med i Syrien kvarvarande terrorister med medborgarskap får nu en svårare nöt att knäcka. Rent konkret kan till och med fånglägren lösas upp när kurdiska soldater får sin egen överlevnad att tänka på och det finns en möjlighet att IS-krigarna lämnas vind för våg eller kan fly lägren. De lär inte vara mindre radikala i sitt tankesätt efter tiden i fångläger med fruktansvärda villkor och är sannolikt fortsatt farliga.
Europa har prioriterat sig själv i den här frågan och det har det funnits folkligt stöd för. Motviljan mot att få tillbaka radikaliserade islamister till det svenska samhället har varit stor. Men den här militära utvecklingen kan vi ha skjutit oss i foten, eftersom vi nu kan tappa kollen på var svenska radikaliserade befinner sig och om de utgör ett hot. Turkiet eskalerar våldet i en region där många redan har lidit svårt och där hatet mellan olika grupper har växt efter IS härjningar. Tyvärr kan detta bli en mycket blodig konflikt.

Dagens fråga

Har du tagit fram vinterskorna?

Loading ... Loading ...