Stort bidrag till Knislinge pastorats miljonprojekt

KNISLINGE Knislinge pastorats miljonprojekt Spira beviljas stöd från Leader Skåne Ess. Projektet har en totalt budget på drygt en miljon kronor och Spira ska verka för att bryta människors utanförskap.

Projektägaren Knislinge pastorat skriver i sin ansökan om projektstöd att det finns många projekt som arbetar med praktik av olika slag för att förbereda människor för arbetslivet. Men Spira vill komma in tidigare i processen, som en förberedande instans innan personen är redo att ta sig an en praktikplats.
Målgruppen är människor i utanförskap som ännu inte kan närma sig arbetsmarknaden; långtidssjukskrivna, missbrukare, utrikes födda, samt nyss frigivna från fängelset.

En anställd projektledare ska under projekttiden ”organisera och entusiasmera” ideella krafter som kan motverka utanförskapet. En mötesplats som erbjuder samtal, stöd, gemenskap och meningsfull sysselsättning ska skapas och ett Spira-råd med organisationer och offentliga aktörer från Östra Göinge och närliggande kommuner ska inrättas.
Ansökan har nu beviljats. Projektets totala budget är 1 018 618 kronor och projektstöd från Leader Skåne Ess och dess LAG-pott finansierar 83 procent av utgifterna.

Dagens fråga

Åt du semla under fettisdagen?

Loading ... Loading ...