Ljusare för regionens ekonomi delas inte av oppositionen

Skåne Det ser ljusare ut för ekonomin i Region Skåne. Delårsresultatet är 86 miljoner bättre än budget.
– Sannolikheten att vi ska nå resultatmålet på en miljard kronor ska nås är stor, säger Carl-Johan Sonesson (M) regionstyrelsens ordförande.

Men sjukvården står fortfarande inför mycket stora utmaningar med bland annat ett prognostiserat underskott på 775 miljoner. Kostnaden för inhyrd personal har ökat med nästan 80 miljoner kronor. Det är en ökning med 39 procent och tillgängligheten har inte förbättrats.
– Delårsresultatet bekräftar att den politiska styrningen fungerar klart mycket bättre nu än under förra mandatperioden. Politiker och tjänstemän har gjort ett enormt arbete, säger regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M).

Kostnadsutvecklingen har tryckts tillbaka från 6,5 procent vid årets början till 4,5 procent nu.
– Detta trots att antalet anställda är nästan 769 fler jämfört med för ett år sedan, säger Annette Linander (C).
Per Einarsson (KD) är optimist:
– Kostnaderna för hyrpersonal är dessvärre fortfarande högre än vad de borde vara, men vi ser en liten trend nedåt. Jämfört med för ett år sedan är ökningen nu 35 procent, vilket ska jämföras med motsvarande ökning efter augusti, som var nästan 39 procent. Samtidigt ska vi notera att Region Skånes kostnader för hyrpersonal är låga jämfört med landets övriga regioner.

Oppositionsledaren Henrik Fritzon (S) delar inte riktigt samma ljusa bild av utvecklingen.
‑Förbättringen av den ekonomiska prognosen jämfört med maj förklaras till 2/3 med poster som står utanför Region Skånes kontroll och återfinns under ”central finansiering”. Av den tredjedel som kommer från Region Skånes verksamhet, härrör hälften från att kollektivtrafiken gör stora överskott som en följd av besparingsprogrammen, förklarar han.
Han pekar på att köerna till operation är längre än vid något tillfälle när det rödgröna styret hade makten förra mandatperioden.
– Endast 58 procent fick i augusti operation i utsatt tid. Tillgängligheten till besök i specialistvården har brukat ligga högre i Skåne än i riket. Nu har Skåne fallit till samma nivå som riket och köerna ökar. Telefontillgängligheten försämras. Sex av åtta tillgänglighetsindikatorer för akutsjukvården försämras. och vårdplatsläget fortsätter att försämras, kommenterar Henrik Fritzon.

Dagens fråga

Klarade du din uppkörning på första försöket?

Loading ... Loading ...