Ljungamölla våtmark och naturreservat i Vinslöv har fått Lova-bidrag. Foto: Norra Skåne/Arkiv

Pengar till vattenvård

Skåne
Kristianstad är den kommun i Skåne som fått mest pengar, nästan fyra miljoner kronor, för lokala vattenvårdsprojekt mellan 2016 och 2018.
År 2019 finns mer pengar att söka.

Det visar siffror över beviljat Lova-bidrag från Havs- och vattenmyndigheten (Lova = Lokala åtgärder för bättre havsmiljö).

I Skåne har Kristianstads kommun fått mest pengar. Andra kommuner som fått bidrag är Simrishamn, Ystad, Vellinge, Burlöv, Sjöbo, Tomelilla och Hässleholm.
Söderköping är den kommun i Sverige som har fått mest pengar, totalt 8,6 miljoner kronor.
– Bidraget har från början varit helt inriktat på övergödning, det vill säga åtgärder för att minska näringsbelastningen i vattenmiljön.
Det säger Christina Hallström, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, till Nyhetsbyrån Siren.

Sedan 2018 går det dock att söka stödet för en rad andra åtgärder, till exempel anläggande av våtmarker, omhändertagande av förlorade fiskeredskap och restaurering av vattendrag.
En annan förändring är att man nu kan få bidrag för upp till 80 procent av kostnaderna, istället för som tidigare 50 procent.
– Det hjälper framförallt kommunerna, som har haft väldigt svårt att få fram de här 50 procenten i medfinansiering.

– Nu är det mycket lättare och vi har sett ett uppsving, förklarar utredaren Christina Hallström.
Ett åttiotal kommuner beviljades Lova-bidrag mellan 2016 och 2018 till ett sammanlagt belopp av 75 miljoner kronor.

– I år har vi 200 miljoner i Lova-potten och så mycket har vi aldrig haft, säger Christina Hallström.
Lova-bidraget kan sökas av kommuner och ideella organisationer.

Dagens fråga

Åt du semla under fettisdagen?

Loading ... Loading ...