Trafikproblem på Bron

Öresund Ett fordonshaveri har inträffat på Öresundsbron och trafiken i båda riktningar påverkas.

Olyckan som inträffat vid Lernacken medför stora problem i trafiken under lördagen. Först vid 13-tiden beräknas trafiken kunna flyta på som vanligt igen, uppger Trafikverket.