Mätta Ivarsson (MP) är gruppledare för sitt parti i regionen. Hon är glad för att partiets motion vann gehör i regionfullmäktige. Arkivbild.

Mödrar följs av team genom graviditeten

Skåne Kvinnor i Skåne ska få föda med en barnmorska de känner. Regionfullmäktige har antagit Miljöpartiets motion om ökad trygghet i en sammanhållen vårdkedja i den skånska förlossningsvården.

Regionfullmäktige beslutade på tisdagen att ställa sig bakom Miljöpartiets förslag att utreda hur Region Skåne kan införa en sammanhållen vårdkedja där samma team med barnmorskor följer den gravida före, under och efter förlossningen.

Metoden gör det lättare att fånga upp både kvinnor som känner rädsla inför förlossningen och de som drabbats av graviditets- och förlossningsskador. Enligt forskning minskar antalet förlossningsskador, kejsarsnitt och klipp samtidigt förlossningsrädsla lättare kan botas.
Därför arbetar förlossningsvården i bland annat Danmark och Nederländerna med metoden, som nu börjar sprida sig även i Sverige.
Just nu pågår ett framgångsrikt försök på Karolinska universitetssjukhuset.

Inspirationen till Miljöpartiets motion kommer från ett försök på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, där gravida erbjuds möjligheten att träffa samma team med barnmorskor både före, under och efter förlossningen. Alla gravida kan delta, men metoden riktar sig särskilt till gravida med förlossningsrädsla.
– Vi är väldigt glada att Miljöpartiets förslag gått igenom. Äntligen kan vården för gravida med förlossningsrädsla bli bättre i Skåne. Det här är en modell som är väldigt framgångsrik för att öka stödet till gravida som är rädda för förlossningen. Självklart ska Region Skåne då införa den, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne.

I Skåne förberedde förlossningsavdelningen på Helsingborgs lasarett under 2018 ett liknande projekt ”Min barnmorska – Helsingborg”.
Planeringen var så långt gången att anställningen av barnmorskor redan var igång när Region Skåne i sista stund stoppade projektet sedan en annan barnmorskeavdelning hade överklagat, enligt lagen om valfrihet.
Miljöpartiet vill att ”Min barnmorska – Helsingborg” skyndsamt startas upp och att metoden på sikt även införs på övriga förlossningsavdelningar i Skåne.
Region Skåne ligger idag under rikssnittet i andelen gravida som får extra stödåtgärder vid förlossningsrädsla: 7,8 procent i Skåne jämfört med 8,7 procent i riket.
Samtidigt ökar den psykiska ohälsan bland gravida i Skåne – från 5,7 procent av de gravida 2013 till 6,7 procent 2018.
– Vi vet att det här är en efterfrågad metod, både bland gravida och barnmorskor. Det är helt nytt sätt att arbeta här i Skåne, men erfarenheterna både från utlandet och från andra delar av Sverige visar att det finns allt att vinna på att införa modellen. Därför är det så glädjande att regionfullmäktige sagt ja till att utreda hur det här arbetssättet kan införas, säger Mätta Ivarsson.
Vid sidan om att utreda hur metoden kan införas i hela Skåne ville Miljöpartiet också ge sjukhusstyrelsen vid Helsingborgs lasarett i uppdrag att skyndsamt starta upp ”Min barnmorska – Helsingborg” igen. Tyvärr röstade regionfullmäktige nej till den delen av Miljöpartiets motion.
– Det som fungerar i Stockholm kan självklart fungera även i Skåne. Därför ville vi att sjukhusstyrelsen i Helsingborg snabbt skulle hitta ett sätt att starta upp projektet på igen, särskilt som förberedelserna i princip var klara. Nu missar Region Skåne tyvärr den chansen, säger Mätta Ivarsson.

Dagens fråga

Har du varit på auktion?

Loading ... Loading ...