Pausade kulturanslag åter

skåne 10,6 miljoner återförs till Region Skånes kulturnämnd för att återinföra de sökbara utvecklingsmedel som varit pausade under 2019.

Tre nya verksamheter får verksamhetsbidrag i budgeten för 2020. Karavan, Malmö, fungerar som en samlande plattform för cirkuskonsten i Skåne.
Banditsagor är en turnerande teatergrupp som spelar för barn och unga i hela Skåne. Skånsk Live får bidrag för att stärka infrastrukturen för pop och rock i regionen.
Andra områden som prioriteras i budgeten för 2020 är barn och unga, hela Skåne behövs, digitalisering, tillgänglighet till kulturlivet oavsett funktionsförmåga samt villkor för konstnärligt skapande.

‑ I ett läge där vi har en begränsad budget har vi prioriterat att frigöra medel för riktade satsningar på barn och unga samt att skapa ett tillgängligt kulturliv för alla, oavsett funktionsförmåga. En annan viktig prioritering har varit att återinföra de sökbara utvecklingsmedlen, säger Magnus Lunderquist (KD) ordförande Region Skånes kulturnämnd.

Karavan är en plattform för cirkus i Malmö som erbjuder daglig träning för cirkusartister samt specialanpassade lokaler för repetitionsarbete och föreställningar.
Banditsagor är en fri teatergrupp som har bedrivit verksamhet sedan 2008 och spelar föreställningar på bland annat förskolor, skolor och bibliotek runtom i Skåne.
Skånsk Live arbetar för att främja livemusikscenen och stärka infrastrukturen för pop och rock i regionen. De stödjer musikarrangörer med arrangörsbidrag, nätverk, kunskaps- och erfarenhetsutbyte
Kulturnämnden vill stärka pågående satsningar på ökad tillgänglighet och möjligheterna till professionellt konstnärligt skapande för personer med funktionsnedsättning. Under 2020 sker detta bland annat genom förstärkning av bidrag till verksamheter som arbetar med metod- och kunskapsutveckling kring ett inkluderande förhållningssätt inom hela kulturlivet, utifrån visionen om alla människors rätt och möjligheter att uttrycka sig konstnärligt.
I ett separat beslut beviljar kulturnämnden även medel till Skånes Dansteater för deras deltagande i EU-projektet Europe Beyond Access som handlar om skapa förutsättningar för dansare och koreografer med olika funktionsförmåga att verka professionellt.

Kulturnämndens budget för 2020 omsluter 519 miljoner kronor. Regionbidraget från regionfullmäktige har ökat med 10,6 miljoner jämfört med föregående år och uppgår därmed till 313,3 miljoner kronor för 2020.

Dagens fråga

Har du börjat handla julklappar?

Loading ... Loading ...