Ibn Rushd får behålla Region Skånes bidrag

skåne Studieförbundet Ibn Rushd får fortsatt bidrag av Region Skåne med 660 000 kronor.
‑ Ytterst oansvarigt av Alliansen, kommenterar Therese Borg (SD) i kulturnämnden.

I torsdags antogs kulturnämndens budget, som tidningen berättat om. SD har motionerat om att det muslimska studieförbundet Ibn Rushd inte ska få något bidrag av Region Skåne. De fick då med sig allianspartierna, som var kritiska till Ibn Rushd, men valde att invänta Folkbildningsrådets, FR. utredning om statsbidraget på 23 miljoner till studieförbundet använts på ett felaktigt sätt i förhållande till statsbidragsvillkoren.
Professor Erik Amnå som studerat Ibn Rushd på uppdrag av FR slår fast att Ibn Rushd har en koppling till Msulimska Brödarskapet.

FR har beslutat att betala ut statsbidraget till Ibn Rushd då rådet finner att de faller inom ramen för kriterierna att få bidrag.
Terrorforskaren Magnus Ranstorp konstaterar också att Ibn Rushd har kopplingar till Muslimska Brödraskapet.
Kulturnämnden väljer att följa FR:s linje.
‑ Vi följer deras direktiv, att inte ompröva sitt bidrag, säger kulturnämndens ordförande Magnus Lunderquist (KD).

‑ Den rapport som FR presenterat visar att det finns grund för det som SD pekar på i vår motion att inte ge Ibn Rushd något bidrag, säger Therese Borg.
Hon tycker att det är ytterst oansvarigt av Alliansen att ge klartecken till bidrag.
‑ Trots det som framkommit i rapporten, säger Therese Borg.

Historiska museet i Lund får sänkt bidrag. SD har motionerat om att bidraget ska återställas till den tidigare nivån och dessutom ökas.
‑ Historiska museet i Lund är det enda museet som tar hand om och vårdar fynd, material och konst från just Skåne, säger Therese Borg.
Museet får 400 000 kronor nästa år.
Däremot anser SD att det är rimligt att sänka bidraget till Regionmuseet i Kristianstad med 1,5 miljon kronor.
Anledningen till det minskade bidraget är, enligt Alliansen, att museet har gått med överskott de senaste åren.

Malmö Arabisa Fimfestival (MAFF) får oförändrat bidrag på en halv miljon av regionen även nästa år.
SD vill inte att MAFF ska få några pengar alls.
‑ Med tanke på att många flytt, eller invandrat till Sverige inte har anpassatr sig till svensk kultur och inte lärt sig svenska och därmed står utanför majoritetssamhället ser vi det som direkt kontraproduktivt att i Sverige lägga skattemedel på att lyfta fram arabisk kultur och det arabiska språket, förklarar Therese Borg.

Läs mer:

Dagens fråga

Har du börjat handla julklappar?

Loading ... Loading ...