Jonas Sjöstedt. Foto: TT

Två steg tillbaka för V

Hedersvåld och hedersförtryck saknas mer eller mindre i Vänsterpartiets förslag till nytt partiprogram. Förslaget möter relevant intern kritik.
Vänsterpartiet har tyvärr varit mindre konsekventa när det gäller hedersvåld. Ängsligt har man oroat sig för att uppfattas som rasistisk om man tar upp att personer med annan bakgrund än svensk kan råka ut för förtryckande idéer om att man bringar skam över släkten om man har en modern livsstil. Denna bild av hedersförtryck har tyvärr varit vanlig i Sverige: att man är mindre rasistisk om man värnar utlandsföddas rätt att tvinga in unga i hederskulturen framför ungas rätt att bestämma själva över sitt liv och sin kropp. Den minst rasistiska hållningen är alltid att alla ska vara lika inför lagen, oavsett härkomst, hudfärg eller sexuell läggning. Sverige sviker unga grovt när man låter hedersförtrycket fortgå förklätt till tolerans.
Man kan besviket konstatera att de framsteg Vänsterpartiet gjort med att ta denna viktiga feministiska fråga på allvar verkar ha blivit steg bakåt.
Den före detta vänsterpartisten Amineh Kakabaveh kämpade länge med att få sitt parti att ändra sig i frågan och kände sig orättvist illa åtgången. Vänsterpartiet hävdade när Kakabaveh lämnade sina politiska uppdrag att det inte hade med hedersfrågan att göra. Det rimmar illa med att man bara i förbigående nämner problemet och då omdöpt till ”hedersrelaterade föreställningar”, som är ett alldeles för svagt ord för ett fenomen som bokstavligt talat kan döda.
Vänsterpartiets gruppledare på Lidingö, Jonas Lundgren, är aktiv i Riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime. Han varnar för att partiet gör ett misstag när de inte tar med hedersfrågan i partiprogrammet. Det är bra att det finns de som även inom partiet reagerar på detta.
Jonas Sjöstedt betonar att förslaget bara är ett utkast, men det väcker frågan om vänsterpartiet verkligen gjort framsteg. Gör om gör rätt, så det syns att partiet går framåt. Martina Jarminder

Dagens fråga

Har du börjat handla julklappar?

Loading ... Loading ...