Fler hot mot folkvalda enligt Brå

En av tre folkvalda säger att de utsatts för hot, våld eller trakasserier under valåret 2018, vilket enligt Brottsförebyggande rådet är en ökning från tidigare år. Politiker som är aktiva i sociala medier hotas föga förvånande oftare. Hoten mot kvinnliga folkvalda har oftare en sexuell karaktär, vilket inte heller överraskar, men annars hotas män och kvinnor i liknande utsträckning.
Att yngre folkvalda oftare rapporterar hot och trakasserier beror förmodligen på att de oftare vistas i miljöer där det är lätt att hota, samt är uppkopplade fler timmar på dygnet. Man kan spekulera i om yngre är bättre på att identifiera hat och hot, eftersom de i någon mån växt upp med vetskapen om att internet och sociala medier kan vara en hotfull plats.
Att så många som 44 procent av yngre folkvalda rapporterar hot är i sig ett hot – mot demokratin och möjligheten att få unga att engagera sig politiskt.
Det finns risk för att det eskalerar. I augusti varnade Säpo för att spridning av högerextremistiska idéer och våldsbejakande propaganda har ökat. De beskrev hur folk radikaliseras på internet och hur högerextremt språk och vit maktpropaganda med hyllningar av rasistiska terrordåd spridit sig från extremsajter till vanliga sociala medier. Eftersom en hel del av hoten mot folkvalda kommer från extremhögerhåll kan man oroa sig för att trycket på de folkvalda ökar ytterligare eller tar sig mer fysiska uttryck, som Säpo varnar för med den ökande högerextremismen.
Det framgår också att få av de utsatta anmäler hoten. Det måste det bli ändring på. Inte för att det blir några fällande domar, åtal eller ordentliga utredningar: det finns det förmodligen inte resurser till. Men det kanske borde finnas det. Polisen behöver få en bra överblick över hur många som utsätts för hot och trakasserier i tjänsten och hur stort problemet är. Utan den informationen kan de inte prioritera i enlighet med de behov som finns. Den onda cirkeln med att det inte har några konsekvenser att ge sig på folkvalda fortsätter.

Dagens fråga

Tror du på gud?

Loading ... Loading ...