Mätriggen är cirka 300 kvadratmeter stor och överst hänger en generator som ser till att producera el så att utrustningen kan fungera.
Det blir ungefär två flygningar per dag. Piloten är ute på rundor som rukar ta runt tre timmar.
Det är först när mätringen kommer ner på marken som man inser hur stor den är.
Företaget Skytern som genomför flygningarna har två personer soma arbetar på marken.
Data från mätutrustningen registreras på marken och skickas sedan till företagets kontor i Århus.

Källjakt från luften

På landet Under de senaste åren har brist på vatten blivit ett allt större problem i Skåne och övriga Sverige. Sveriges geologiska undersökning, SGU, är därför i färd med att undersöka platser som kan vara intressanta för framtida vattenförsörjning. På Landet var med när helikoptern lyfte och landade på Sövde flygfält.

Det är en imponerande syn när helikoptern och det 300 kvadratmeter stora mätinstrumentet kommer glidandes över trädtopparna. Den stora riggen hänger cirka 30 till 40 meter från marken och de flyger i genomsnitt 80 kilometer i timmen.
– Från mätramen sänds ett magnetfält ut löpande och väldigt snabbt. Under tiden så mäter ramen av magnetfältet och hur det klingar av med tiden, säger Maria Åkesson, geolog vid SGU.

Det kan nästan liknas vid en sonar men i det här fallet är det vad som finns i underjorden som undersöks.
Informationen från mätningen talar inte på egen hand om var det kan finnas vatten. Men geologerna kan tolka informationen utifrån befintliga observationer i form av borrningar. Finns det borrpunkter på tillräckliga avstånd inom mätområdet kan de tolka mätningarna och förstå vad som finns mellan borrpunkterna. Men processen tar tid och det är mycket data att hantera.

Även om vattenbrist känns avlägsen nu under hösten när regnet faller så är det ett problem som blir allt mer allvarligt.
– Det som har varit är som en varningssignal för något som kommer att bli mer vanligt och frekvent återkommande. Så det är läge att ta tag i problemen nu. Om man hamnar i en situation där vattnet tar slut permanent kan man inte lösa det hux flux utan vi måste jobba förebyggande, säger Maria Åkesson.
Mätningar har redan utförts i Halland och på Öland och Gotland. På Gotland har en vattentäkt satt si drift tack vare mätningarna. Nu är det Skåne och Blekinge som stått på tur.
För ett enskilt hushåll som vill borra efter en ny brunn hemma eller exempelvis på gården kan informationen vara svår att tillämpa. Men det går att få reda på var någonstans man kan provborra efter nytt vatten.

– Vi gör en tolkning och i och med den så finns det underlag för att kunna ringa in områden som är intressanta där det inte finns så stora vattenuttag idag. Sedan får man göra provborrningar där för att se om det verkligen är fallet just där att man kan plocka ut tillräckliga volymer. Det kanske även är så man kan resonera som lantbrukare. Att med de produkter vi levererar så kan vi peka ut områden som är intressanta och om det inte finns andra intressen så kan man kanske gå tillsammans några stycken och söka om tillstånd för att borra, säger hon.

Läs På Landet