Får svar om rivningshotat hus

HÄSSLEHOLM

Lokalhistorikern Torsten Karlson vill att stadens allra äldsta godsmagasin, ”Hjortskan” kallat, räddas och bevaras. Men tekniska förvaltningen/nämnden håller fast vid att huset bör rivas.
I ett svar skriver tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) att han visserligen delar Torsten Karlsons oro för en rivning på grund av fastighetens kulturella värden, men att risken för att en ny brand – i detta hus – skulle drabba järnvägen och viadukten väger tungt.

Dagens fråga

Tror du på gud?

Loading ... Loading ...