Alla har rätt till sina minnen i politiken

Svar på insändare ”Äntligen tillnyktring efter masspsykos”.
Alla har rätt till sina minnen kring vad som hänt, så även jag!
Det finns tio statsbidragsberättigade studieförbund i Sverige med cirka 1,7 miljoner deltagare, ett av dessa studieförbund är Ibn Rushd.
Centerpartiets förhållningssätt kring bidragsfrågan till studieförbunden har hittills varit att följa Folkbildningsrådets villkor för statsbidrag.

Ibn Rushd lämplighet som bidragsmottagare har ifrågasatts på många ställen, inte minst i sociala medier. På Folkbildningsrådets uppdrag har kritiken prövats i rapporten ”När tilliten prövas” av Erik Amnå, professor i statsvetenskap.
När verksamhetsbidraget skulle betalas ut 2019 beslöt nämnden att invänta rapporten.
Ärendet om eventuell utbetalning kom på nämndens bord oktober 2019 då rapporten var klar. Tjänstemännens förslag till beslut var att följa Folkbildningsrådet ställningstagande då rapporten visar att ”studieförbundet bidrar till att uppfylla målen för folkbildning, men innehåller också exempel på svagheter och felsteg i verksamheten”

Centerpartiet valde att avstå i beslutet då rapporten visar på behovet av att utveckla Folkbildningsrådets och studieförbundens styrsystem, bland annat för att öka transparensen i verksamheten, ett sådant utvecklingsarbete har redan inletts och kommer nu att intensifieras.
Frågan kring verksamhetsbidrag till studieförbund är tyvärr inte aktuell längre då den styrande minoriteten tillsammans med SD och FV beslutat (Kultur- och fritidsnämnd) att inte längre ge bidrag till något av de i kommunen verksamma studieförbund, ABF Nordskåne, Studieförbundet Bilda, Folkuniversitetet, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, NBV Skåne, Medborgarskolan, Sensus Studieförbund och Kulturens Bildningsförbund.
Centerpartiet beklagar djupt detta beslut då möjligheten till bildning starkt begränsas både i utbud och i ekonomisk möjlighet att deltaga.

Studieförbunden erbjuder varje år hundratusentals tillfällen till studier och bildning och skapar forum för människors politiska, sociala och ideella engagemang!
Nu till insändaren där Samuel Berg och Patrik Jönsson (samt några få till) säger sig vara de enda som 2012 den 29/5 ”bemödat” sig om att sätta sig in i ärendet kring Ibn Rushd och därmed äga sanningen!
Nja, riktigt så är inte mitt minne kring vad som föregick frågan. Studieförbundet hade varit uppe till diskussion sedan 2008 då det blev godkänt som självständigt statsbidragsmottagare. ”För att skona dåvarande ordförande (M) från intern häxjakt vek jag slutligen ner mig” skriver herrarna Berg och Jönsson, snarare var det (enligt mitt minne) så att det begärdes ajournering för att det uppstod oenighet kring frågan i två partier, där M var ett av dem!

Om ert minne är att jag låg på bordet och halvskrek otrevliga saker ber jag i efterhand om ursäkt, tyvärr stämmer det inte med mitt minne, men som jag började denna insändare med!
”Alla har rätt till sitt minne om vad som hänt”

Dagens fråga

Tror du att vårvädret håller i sig tills sommaren?

Loading ... Loading ...