Tobias Bosson. ARKIVBILD

Glimåkra ska bli attraktivare

GLIMÅKRA Glimåkra har valts ut som pilotort i ett projekt som ska hjälpa platser att utvecklas långsiktigt.
Byn ska helt enkelt bli attraktivare – både som bostadsort och som besöksmål.

Tobias Bosson har anlitats som lokal processledare i Glimåkra med motiveringen att han har ett engagemang för orten, ett förtroende och ett stort nätverk.
– Det är ett platsutvecklingsprojekt. Det ska få oss som bor i Glimåkra att vilja bli kvar, det ska få folk som besöker Glimåkra att vilja stanna lite längre och det ska få folk att vilja flytta hit, säger Bosson.

– Det är inte olikt arbetet Glimåkra utveckling har gjort. Men Glimåkra utveckling fokuserade mer på specifika frågor, här handlar det mer om strategi, att hitta vad vi tror kan utveckla och lyfta Glimåkra.
En så kallad lokalekonomisk analys där ortens förutsättningar – dess styrkor, problem och möjligheter – identifieras har inletts och ligger till grund för arbetet.
– Sen är det viktigt att alla är med. I mitten av januari ska vi ha ett stormöte för folk i byn, som får vara med och tycka till. Sen ska en arbetsgrupp välja ut några av förslagen därifrån som vi går vidare med.

Tanken är att det i slutändan inte ska bli för spretigt. Fokus ska vara på ett fåtal områden där man ser störst möjligheter. Och det kommer inte att handla om detaljförbättringar – att det behövs nya lyktstolpar eller fler hastighetsdämpande åtgärder – utan långsiktigt genomförbara strategier.
– Vi ska hitta större projekt, det här handlar inte om övergångsställen eller nattvandrare.

Bland aktörerna som kommer att inkluderas finns folkhögskolan och det sociala företaget Medvind.
Exakt vad projektet kommer att landa i är för tidigt att säga, men målet är att det ska överleva och frodas efter projekttidens slut; antingen att det drivs vidare i en ny gruppering eller att det lämnas över till lokala entreprenörer som ett kommersiellt projekt som gynnar Glimåkra.
Projektet får inte bli beroende av ett fåtal ideella
eldsjälar utan ska få en stabilare grund att stå på för att överleva långsiktigt.

Har du redan nu några tankar om vad projektet kan handla om mer konkret?
– Än så länge är det lätt att hamna i Trollacenter som en naturlig prioritering. Hur kan vi utnyttja området bättre? Hur kan vi få fler som utnyttjar Trollacenter att övernatta och tillbringa mer tid i Glimåkra? Lägerverksamhet med övernattningar, till exempel. Sen är folkhögskolan intresserad av att utveckla sin verksamhet och det kan gå att koppla utbildningar i folkhögskolans regi till olika aktiviteter som lockar folk.
Projektet finansieras av Tillväxtverket genom Coompanion och Region Skåne.
Glimåkra har valts ut för att där finns ”lokala föreningar med förmågan att engagera andra lokala aktörer, både näringsliv, sociala företag och ideella krafter för att driva utvecklingen lokalt”.
Arbetet i Glimåkra ska gynna utvecklingen på orten.
Och erfarenheterna från pilotorten Glimåkra ska sedan ligga till grund för en metod för lokal platsutveckling som kan användas på andra orter runt om i Skåne.

Dagens fråga

Skickar du julkort?

Loading ... Loading ...