Organdonation – livsviktig fråga

Inför Liberalernas Landsmöte i november driver vi på för att vårdens förhållningssätt ska ändras så att utgångspunkt blir att människor vill donera, tvärtemot det system vi i praktiken har idag.
Naturligtvis ska var och en få avgöra om de vill vara donatorer, men om man inte aktivt sagt nej borde vården utgå från att en person vill donera sina organ.
Detta skulle tydligare spegla svenskarnas positiva inställning till organdonation och i förlängningen rädda fler liv.

Alldeles för många väntar på en organdonation. Den första oktober i år väntade 890 personer på en organdonation. Varje vecka dör i snitt en av dessa personer i väntan på vård. Svensk sjukvård är internationellt framstående när det gäller att genomföra transplantationer av organ och svenskarnas vilja att donera sina organ är mycket hög, 85 procent.
Det gör Sverige till det land i Europa där befolkningen är mest positiv till att donera organ, men trots detta utförs relativt få organtransplantationer i Sverige.

Befolkningens positiva inställning till organdonation lovar mer, och vi måste agera för att rädda fler liv.
För att få donera organ krävs en aktivt uttryckt vilja, exempelvis i Donationsregistret. Detta i sin tur innebär att människor som inte aktivt uttryckt sin vilja per automatik inte blir donatorer.
I praktiken innebär detta att människor, som de facto är positiva till organdonation, inte blir donatorer – allt för att deras vilja inte varit känd.
Detta systemfel gör att livsviktiga donationer aldrig blir av och detta måste förändras, helst igår.

I länder som har denna utgångspunkt, exempelvis Spanien, är antalet utförda donationer i relation till folkmängd mycket högre än i Sverige.
Utöver att ändra utgångspunkten till organdonation vill vi att informationen kring organdonation ska öka, att det ska bli lättare att göra sin inställning känd och att stärka vårdens spetskompetens och arbetssätt för att möjliggöra fler donationer.

Organdonation handlar om liv och död, om fortsatt hopp eller krossade drömmar.
Vi vill därför att staten tar sitt ansvar i frågan – för att färre människor ska dö till följd av för få donatorer och för att fler människor ska få chans till en framtid.
Gilbert Tribo (L)

Dagens fråga

Tror du att Malmö FF går vidare i Europa League?

Loading ... Loading ...