Lars J Eriksson. Foto: Stefan Sandström
När debattörerna hade redogjort för sina synpunkter fick publiken ställa frågor. Flera hade anteckningsblock med sig för att komma ihåg allt som sades. Foto: Stefan Sandström
Lars J Eriksson och Gunnar Juliusson är skeptiska till den rådande klimatalarmismen – att det måste ske en omställning här och nu – och på söndagens debatt ställdes de tillsammans mot... Foto: Stefan Sandström
...Mats Gunnarsson och Maria Larsson som båda anser att omställningen mot ett hållbart samhälle måste göras i både större utsträckning och att den måste göras nu. Foto: Stefan Sandström
Mats Gunnarsson. Foto: Stefan Sandström
Lars J Eriksson. Foto: Stefan Sandström

Klimatet väcker heta känslor

Hässleholm Blå salongens besökare fick ta del av vitt skilda resonemang om klimatförändringarnas betydelse och inverkan när ödesfrågan togs upp för debatt på söndag kväll.
På scen ställdes politiska redaktören Lars J Eriksson tillsammans med professor Gunnar Juliusson mot årets hässleholmare Mats Gunnarsson och miljökonsulten Maria Larsson.

På söndagen var det så dags för den väntade klimatdebatten. Upptakten till kvällen utspelade sig på Norra Skånes ledarsida redan i somras, då Mats Gunnarsson gav Lars J Erikssons krönika om klimatalarmism svar på tal.
Efter ett antal replikutväxlingar utmanade sedermera Mats Gunnarsson sin motdebattant att inför publik ta vidare diskussionen ansikte mot ansikte – och Lars J Eriksson accepterade.

Uppskattningsvis hade femtio personer infunnit sig i blå salongen för att ta del av samtalet.
Till sin hjälp hade de båda debattörerna bjudit in var sin bisittare, i Lars J Erikssons fall professorn och läkaren Gunnar Juliusson och i Mats Gunnarssons miljökonsulten Maria Larsson.
Inledde kvällen gjorde Mats Gunnarsson:
– Det är roligt att så många tagit sig hit en söndagskväll. Det visar att ni är med i galoppen gällande klimatet, denna ödesfråga för oss människor.
En kort presentation av de närvarande debattörerna följdes av Mats Gunnarsson som i ett längre anförande redogjorde för sin ståndpunkt i frågan.

Enligt Mats Gunnarsson råder det inga tvivel om att människornas fossilbränsleanvändning leder till ett ökat koldioxidutsläpp som sin tur värmer upp planeten genom växthuseffekten och medan han redogjorde för sin poäng tog han fram grafer som styrkte hans argument.
– Vi är den första generation som förstått detta samband men också den sista som med nuvarande kunskap kan göra något åt situationen. Med vilken rätt förskjuter vi detta enorma problem på framtida generationer? När ditt barnbarn tittar dig i ögonen vid livets slut och frågar: Morfar, varför gjorde ni inget när ni visste? Vad svarar du då?

Efter anförandet fick de övriga debattörerna kommentera vad som sagts. Gunnar Juliusson kritiserade Mats Gunnarsson för att använda manipulerad fakta i sina grafer. Lars J Eriksson i sin tur sade så här:
– Vi lever i den rika delen av världen. Det är de fossila bränslena som har gett oss möjligheten att leva ett gott liv. Men på andra håll i världen lever människorna under fattigare förhållanden. Hur ska de som lever där ha möjligheten att leva ett gott liv om vi inskränker på möjligheten att nyttja fossil energi?
Mats Gunnarsson gav omedelbart svar på tal:
– Många av de här fattiga områdena har en enorm tillgång på sol och där kommer solenergi att kunna lösa en stor del av de problem du lyfter fram.

Därefter var det Lars J Erikssons tur att presentera sin syn på klimatet. Den politiske redaktören redogjorde för hur en omställning till ett fossilfritt samhälle riskerar att få förödande konsekvenser som massvält och krig.
– 50 000 fartyg som drivs av fossila bränslen patrullerar haven och 220 000 flygningar görs varje dag. Om alla dessa nu ska tas bort vid en snabb klimatomställning, vad händer då? Var ska pengarna komma ifrån? Att abrupt sluta med fossila bränslen är ett önsketänk som inte är realistiskt i praktiken, sade Lars J Eriksson och fortsatte:
– Man ska vara rädd om det man har när man sträcker sig efter det man vill ha.
Hans tal följdes sedan av att panelen resonerade om vad som lagts fram. Maria Larsson:
– Att fattiga länder måste få utvecklas vidare gör bara vårt uppdrag i de rikare länderna så mycket mer angeläget. De kan få använda fossila bränslen medan vi använder det långt mycket mindre.
Sedan lade Gunnar Juliusson fram resonemang som det märktes att många i publiken reagerade på – om klimathotet som en hypotes och att fakta manipuleras inom klimatforskningen.
– Som forskare har jag alltid varit angelägen om att söka fakta och inte följa strömmen. Och att klimatförändringarna har orsakats av mänsklig aktivitet är en hypotes som måste stämma till hundra procent för att det ska vara lönt att föra den klimatpolitik som föreslås.
En av besökarna som reagerade på professorns uttalande var Katarina Brännlund.
– Jag tycker att han har en riktigt förlegad syn på saken. Det är aldrig för tidigt att satsa på en hållbar värld, säger hon.

Dagens fråga

Har du börjat planera för sommarsemestern?

Loading ... Loading ...