Avgörandet för skolan närmar sig

Den 21/11-19 avgörs det i barn- och utbildningsnämnden om Ballingslövs skola ska få vara kvar i sin nuvarande form F-6. Att det ska avgöras just i bun, bestämdes av Stefan Larsson (M), ordförande i bun eftersom han ansåg att det var bättre att det blev en politisk fråga.
Bättre för vem? Att Rolf Bengtsson tillsammans med den relativt nyanställde rektorn Kristina Liljeström inte ska få bära hundhuvudet?

Eller är det så som det framgått mellan raderna i denna soppa, något som herrarna Larsson och Bengtsson själva kokt ihop?
När Bengtsson i sitt underlag inför Ballingslövs mellanstadium inte ens diskuterar detta med lärarna på skolan, utan gör detta till en ren skrivbordsprodukt.
Då kan man undra om han över huvud taget diskuterar någonting som berör anställda i kommunen?
Detta eftersom vi föräldrar fick till oss på föräldramötet den 12/9 ifrån rektor Kristina Liljeström att det fanns inga signaler på någon förändring på Ballingslövs skola. Sex veckor senare, 24/10, hade det skett en markant förändring och dialogen inleddes med vårdnadshavarna i åk 4 och 5.
Allt detta för att Rolf Bengtsson obehindrat ska kunna fortsätta riva det viktigaste vi har i Hässleholms kommun, skolan, lärarna, barnen – vår framtid!
Det är bättre att satsa pengar på skolan och eleverna nu, än fängelset när skolan misslyckats.
Därför ställer vi vår tilltro till att resten av er folkvalda politiker i barn- och utbildningsnämnden har det vi kallar vanligt sunt förnuft och lyssnar till det konkreta förslag till lösning som föräldrar i samråd med berörda lärare på Ballingslövs skola har tagit fram.
Vilket hindrar att barnens trygghet och gemenskap rycks bort mitt i ett läsår och fortsättningsvis kommer fostra trygga och stabila individer.

Dagens fråga

Tror du att Malmö FF går vidare i Europa League?

Loading ... Loading ...